Spring til indhold

Botilbud til psykisk sårbare

Botilbud kan både være opgangsbofællesskaber, hvor du bor i din egen lejlighed og samtidig har et fællesskab med de andre i opgangen, og det kan være botilbud med døgndækning.

Holbæk Kommune har flere forskellige former for botilbud til dig med en psykisk lidelse.

Hybenvang er et socialpsykiatrisk bosted med personale i døgndækning, for dig der er over 18 år. 

Ungekollegiet er ligeledes et socialpsykiatrisk bosted med personale i døgndækning for dig der er mellem 18 og 30 år

I opgangsbofællesskaberne er der ikke personale i døgndækning. Her kan du få individuel støtte efter behov, og der er mulighed for fællesskab med de andre beboere.

Opgangsbofællesskaber

I et opgangsbofællesskab har du din egen lejlighed og har samtidig mulighed for at få individuel støtte fra medarbejdere og fællesskab med de andre beboere.

Hybenvang

Hybenvang er et socialpsykiatrisk bosted med fuldt moderne egne lejligheder i Holbæk.

Ungekollegiet

Ungekollegiet Holbæk er et ambitiøst specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud til 11 unge med betydelige psykiske lidelser.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker