Spring til indhold

Botilbud til psykisk sårbare

Holbæk Kommune har forskellige former for botilbud til dig med en psykisk lidelse. Her kan du få støtte efter behov, og fællesskab med de andre beboere

I opgangsbofællesskaberne bor du i egen lejlighed. Her kan du få støtte fra personale, som er til stede i bestemte tidsrum.
Døgntilbud har personale hele døgnet.

Opgangsbofællesskaber

I et opgangsbofællesskab har du din egen lejlighed og du har samtidig mulighed for at få støtte fra medarbejdere og fællesskab med de andre beboere.

Døgntilbud for psykisk sårbare

Et døgntilbud er et sted du kan bo, hvor der er personale til stede hele døgnet.

Hjemløs

Hvis du har et behov for en pause fra gaden

Boliger på egne vilkår

Boliger for hjemløse og socialt udsatte


Feedback

Sidst opdateret

15.11.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding