Spring til indhold

Døgntilbud for psykisk sårbare

Et døgntilbud er et sted du kan bo, med personale til stede hele døgnet

Bostedet Hybenvang

Hybenvang er et socialpsykiatrisk bosted med fuldt moderne egne lejligheder i Holbæk.

Ungekollegiet

Ungekollegiet Holbæk er et ambitiøst specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud til 11 unge med betydelige psykiske lidelser

Seniorbofællesskabet

Seniorbofællesskabet er et attraktivt botilbud med døgndækning for psykisk sårbare borgere over 50 år.


Feedback

Sidst opdateret

12.06.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans