Spring til indhold

Bostedet Hybenvang

Hybenvang er et socialpsykiatrisk bosted med fuldt moderne egne lejligheder i Holbæk.

 

April 2021 : Ny afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

December 2020: Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Hybenvang består af 3 huse med hver 10 lejligheder samt stort fællesrum og køkken. Du har din egen lejekontrakt med boligselskabet. Fra hver lejlighed er der direkte udgang til såvel fælleslokalerne som til egen lille have.  

Bostedet ligger op til en gammel plantage, hvor der er dejligt at gå ture. Derudover ligger Hybenvang centralt i Holbæk by, som har et stort udbud af forskellige aktiviteter og undervisningstilbud. Der er bl.a. teater, jazzklub, biograf, museum og forskellige kunstudstillinger.

Lejlighederne

Bostedet Hybenvang ligger centralt i Holbæk by. Der er ca. 30 minutters gang til stationen og få minutter til nærmeste busstopsted. Der er kort afstand til indkøbscentre.

Hybenvang er et socialpsykiatrisk bosted med fuldt moderne egne lejligheder.

Hybenvang består af 3 klyngehuse med hver 10 lejligheder og stort fællesrum og køkken.

Lejlighederne er på ca. 69 m2. De er handicapvenlige og indeholder stort badeværelse, køkken og stue ud i et samt soveværelse. Lejlighederne er indrettet så der er plads til eksempelvis kørestol.

Fælleslokalerne indeholder stor spisestue og køkken ud i et, samt stor dagligstue. 
Hver lejlighed har to udgange, den ene er til egen lille terrasse, og den anden går ud til de fælles lokaler.

Hybenvang blev taget i brug den 1. juli 2009.

Holbæk er en by med et stort udbud af forskellige aktiviteter og undervisningstilbud. Der er bl.a. teater, jazzklub, biograf, museum og forskellige kunstudstillinger.

 

Hvem kan få lejlighed på Hybenvang?

Hybenvang er et døgndækket botilbud til dig med en længerevarende psykisk lidelse.

Målgruppe

Hybenvang er for dig, der har en længerevarende psykisk lidelse, der er så udtalt, at du har behov for et bosted med døgndækning. 

 • Du er diagnosticeret inden for psykiatriområdet, hvor det er hensigtsmæssigt at bo i et bofællesskab Bofællesskabet indeholder 3 huse med 10 lejligheder og fællesfaciliteter i hvert hus.
 • Du er mere end 30 år
 • Du har en handleplan i forhold til SEL § 141, eller en bestilleropgave udformet af sagsbehandler
 • Du er, af den behandlingsansvarlige psykiater, vurderet færdigbehandlet
 • Hvis du har behov for medicin, samarbejder du med distriktspsykiatrien eller egen læge, og ansvaret for medicineringen ligger hos den behandlingsansvarlige læge. Vi yder vejledning og støtte i forhold til indtagelsen af medicin i henhold SEL § 85
 • Du har et "normalt" forbrug af alkohol
 • Du er uden misbrug af euforiserende stoffer
 • Du kan klare dig med 3 A til A timer om ugen, som er indeholdt i døgntaksten, eller du har i  visiteringsprocessen har fået ekstra A til A tid efter en individuel vurdering
 • Du har behov for døgndækning
 • Du har behov for ydelse efter SEL § 85 (vedligeholdelse og udvikling af egne kompetencer)
 • Du er indstillet på at modtage ydelsen

 

Hvordan får du en lejlighed på Hybenvang?Du kan tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få en lejlighed på Hybenvang.
Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

ØkonomiDu laver en lejekontrakt med boligselskabet Sjælland.

Huslejen ligger mellem 7.761-8.114 kr. 

Du kan søge økonomisk hjælp til indskudslån samt boligsikring.

Fællesudgifter

Hver beboer betaler et beløb hver måned, som går til indkøb til fælleshuset (mad, kaffe, morgenmad m.m.) og til rengøring af fællesarealer. 

 

Dagligdag og personale

På Hybenvang er der fælles aktiviteter flere gange om ugen, og du kan få personlig støtte til de livsområder, du ønsker at arbejde med.

Dagligdag

Du bliver tilknyttet en primær og en sekundær kontaktperson, som vil hjælpe og støtte dig i hverdagen.

Du kan få personlig tid med en fast medarbejder. Desuden kan du også få støtte i fællesrummet, hvor der er medarbejdere til stede en del af dagen.

Der laves en samarbejdsaftale, hvori det aftales, hvad du ønsker at få støtte til i den personlige tid.

Fællesaktiviteter

Tirsdag og torsdag er aktivitetsdage om eftermiddagen. Der er forskellige aktiviteter året rundt. Dette kan f.eks. være biografture, koncerter, kræmmermarked, udstillinger og lignende. Der er brugerbetaling på nogle aktiviteter.

Hver anden onsdag er der husmøde.

Der er morgenmad hver dag. Frokost og aftensmad, skal du selv sørge for, eller du kan tilmelde dig en madordning.

Medarbejdere

Medarbejdernes faglige kvaliteter er mangfoldige. På Bostedet Hybenvang er ansat: social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger,  rengøringsassistenter, administrativ medarbejder, koordinatorer, socialrådgiver og leder.

Medarbejderne på Bostedet Hybenvang:

 • Arbejder ud fra et positivt menneskesyn, rummelighed, respektfuldhed, ligeværdighed og ydmyghed i omgang med andre mennesker.
 • Har selvindsigt, er aktive/refleksive.
 • Er tillids-og relationsskabende, har indlevelse og er tålmodige.
 • Er målrettede, nysgerrige, lærevillige, forandringsvillige og fulde af engagement.
 • Har team ånd, er ansvarlige, fleksible og evner at arbejde struktureret.

Gensidige forventninger

Inden du flytter ind på bostedet, vil vi aftale, hvad det er for livsområder, du ønsker, vi skal samarbejde om.

Hvad kan du forvente?

Når du er faldet til, vil vi tilbyde dig at få lavet en delplan (din personlige plan), med udgangspunkt i din handleplan. 
Delplanen vil have fokus på de områder, som du ønsker at få et samarbejde med os om, samt den service, du har brug for og kan forvente at få (§ 85 i Serviceloven).  Vi samarbejder om at rette planen til mindst hver halve år, samt at udarbejde status en gang om året.

Hvad forventer vi?

 • At du har et normalt forhold til alkohol og euforiserende stoffer.
 • At du er en god nabo og tager hensyn til de andre.
 • At du deltager i husets fællesmøde hver anden uge.
 • At du kun ryger i egen lejlighed eller udenfor.
 • At du overholder de foreskrevne husregler fra boligselskabet.

Fagligt og for studerende

Vi arbejder med rehabilitering, recovery, relation og ud fra et positivt menneskesyn.

Pædagogisk grundlag

Hvad lægger vi vægt på?

 • At støtte og vejlede dig i at generobre magten over dit liv.
 • At give dig en personlig tid (A til A tid) sammen med medarbejderne i forhold til dit behov.
 • At få en rigtig god og stabil kontakt med dig, så vi sammen kan få en hverdag til at fungere.
 • At støtte dig i at træffe dine egne beslutninger og gennemføre dem.
 • At tage en ting ad gangen, og få det til at lykkes.
 • At støtte dig i selvstændige valg og handlinger. Yde hjælp til selvhjælp.
 • At beboere og medarbejdere er samarbejdspartnere.
 • At yde omsorg og generel hjælp i samarbejde med dig og med respekt for dine behov.
 • At det er sjovt at være her, både for dem der bor her, og dem der arbejder her.
 • At medarbejderne hele tiden udvikler sig fagligt og personligt så vi kan matche dine behov.

Faglighed

Vi arbejder i Recovery rammer og ud fra Recovery værdier, samt med en kognitiv indfaldsvinkel og har fokus på følgende:

Rehabilitering - Mål for indsatsen.
Recovery -  Rammer for indsatsen.
Relation - Indgangsvinkel til beboeren

Recovery

Vi tror på at mennesker med en psykisk sårbarhed kan komme sig, når de fysiske og mellemmenneskelige rammer er optimale.

Vi arbejder ud fra Recovery teorierne som siger:

Personorienteret: Først og fremmest fokus på mennesket som en person med styrker.
Personinvolvering: Fokus på menneskets deltagelse i alle aspekter af deres recovery, samtidig med at den enkelte har indflydelse på indsatsen i sig selv.
Selvbestemmelse: Fokus på mennesker træffer deres egne individuelle beslutninger.
Udviklingspotentialet: Fokus på den indbyggede evne som alle mennesker har til at forbedre sit funktionsniveau, status og livssituation. (Farkas, Gagne, Anthony, Chamberlin 2005).

Tryk her for at finde Hybenvang på Tilbudsportalen

For studerende

På Hybenvang modtager vi såvel pædagogstuderende som elever indenfor det sundhedsfaglige felt flere gange om året. 

På Bostedet Hybenvang modtager vi 4 pædagogstuderende og 3-4 SSA-elever om året.

De studerende modtager ca. 1-2 times vejledning om ugen af deres vejleder.

Klik her for at se praktikstedsbeskrivelse for studerende

 

Paragraf

Hybenvang er opført i henhold til Almenboliglovens § 105, stk. 2, med støtte efter SEL §85.

 

Klik her for at se Almenboligloven

Klik her for at se Serviceloven 

 Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Hybenvang

Bostedet Hybenvang
Hybenvang 61
4300 Holbæk

Du kan få fat i os alle hverdage 
fra klokken 8.00 til 15.00 på 
telefon: 72 36 77 62

Her træffer du den administrative medarbejder Christa Quist Rasmussen.

Leder: Jennie Rathmann Hee
Telefon: 72 36 15 48

 

Her ligger Hybenvang