Spring til indhold

Dagligdag og personale

På Hybenvang er der fælles aktiviteter flere gange om ugen, og du kan få personlig støtte til de livsområder, du ønsker at arbejde med

Dagligdag

Du bliver tilknyttet en primær og en sekundær kontaktperson, som vil hjælpe og støtte dig i hverdagen.

Du kan få personlig tid med en fast medarbejder. Desuden kan du også få støtte i fællesrummet, hvor der er medarbejdere til stede en del af dagen.

Der laves en samarbejdsaftale, hvori det aftales, hvad du ønsker at få støtte til i den personlige tid.

Fællesaktiviteter

Tirsdag og torsdag er aktivitetsdage om eftermiddagen. Der er forskellige aktiviteter året rundt. Dette kan f.eks. være biografture, koncerter, kræmmermarked, udstillinger og lignende. Der er brugerbetaling på nogle aktiviteter.

Hver anden onsdag er der husmøde.

Der er morgenmad hver dag. Frokost og aftensmad, skal du selv sørge for, eller du kan tilmelde dig en madordning.

Medarbejdere

Medarbejdernes faglige kvaliteter er mangfoldige. På Bostedet Hybenvang er ansat: social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger,  rengøringsassistenter, administrativ medarbejder, koordinatorer, socialrådgiver og leder.

Medarbejderne på Bostedet Hybenvang:

  • Arbejder ud fra et positivt menneskesyn, rummelighed, respektfuldhed, ligeværdighed og ydmyghed i omgang med andre mennesker.
  • Har selvindsigt, er aktive/refleksive.
  • Er tillids-og relationsskabende, har indlevelse og er tålmodige.
  • Er målrettede, nysgerrige, lærevillige, forandringsvillige og fulde af engagement.
  • Har team ånd, er ansvarlige, fleksible og evner at arbejde struktureret.


Feedback

Sidst opdateret

23.09.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans