Spring til indhold

Fagligt og for studerende

Vi arbejder med rehabilitering, recovery, relation og ud fra et positivt menneskesyn.

Pædagogisk grundlag

Hvad lægger vi vægt på?

  • At støtte og vejlede dig i at generobre magten over dit liv.
  • At give dig en personlig tid (A til A tid) sammen med medarbejderne i forhold til dit behov.
  • At få en rigtig god og stabil kontakt med dig, så vi sammen kan få en hverdag til at fungere.
  • At støtte dig i at træffe dine egne beslutninger og gennemføre dem.
  • At tage en ting ad gangen, og få det til at lykkes.
  • At støtte dig i selvstændige valg og handlinger. Yde hjælp til selvhjælp.
  • At beboere og medarbejdere er samarbejdspartnere.
  • At yde omsorg og generel hjælp i samarbejde med dig og med respekt for dine behov.
  • At det er sjovt at være her, både for dem der bor her, og dem der arbejder her.
  • At medarbejderne hele tiden udvikler sig fagligt og personligt så vi kan matche dine behov.

Faglighed

Vi arbejder i Recovery rammer og ud fra Recovery værdier, samt med en kognitiv indfaldsvinkel og har fokus på følgende:

Rehabilitering - Mål for indsatsen.
Recovery -  Rammer for indsatsen.
Relation - Indgangsvinkel til beboeren

Recovery

Vi tror på at mennesker med en psykisk sårbarhed kan komme sig, når de fysiske og mellemmenneskelige rammer er optimale.

Vi arbejder ud fra Recovery teorierne som siger:

Personorienteret: Først og fremmest fokus på mennesket som en person med styrker.
Personinvolvering: Fokus på menneskets deltagelse i alle aspekter af deres recovery, samtidig med at den enkelte har indflydelse på indsatsen i sig selv.
Selvbestemmelse: Fokus på mennesker træffer deres egne individuelle beslutninger.
Udviklingspotentialet: Fokus på den indbyggede evne som alle mennesker har til at forbedre sit funktionsniveau, status og livssituation. (Farkas, Gagne, Anthony, Chamberlin 2005).

Tryk her for at finde Hybenvang på Tilbudsportalen

For studerende

På Hybenvang modtager vi såvel pædagogstuderende som elever indenfor det sundhedsfaglige felt flere gange om året. 

På Bostedet Hybenvang modtager vi 4 pædagogstuderende og 3-4 SSA-elever om året.

De studerende modtager ca. 1-2 times vejledning om ugen af deres vejleder.

Klik her for at se praktikstedsbeskrivelse for studerende

 

Paragraf

Hybenvang er opført i henhold til Almenboliglovens § 105, stk. 2, med støtte efter SEL §85.

 

Klik her for at se Almenboligloven

Klik her for at se Serviceloven 

 Feedback

Sidst opdateret

27.05.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans