Spring til indhold

Hvem kan få lejlighed på Hybenvang?

Hybenvang er et døgndækket botilbud til dig med en længerevarende psykisk lidelse.

Målgruppe

Hybenvang er for dig, der har en længerevarende psykisk lidelse, der er så udtalt, at du har behov for et bosted med døgndækning. 

 • Du er diagnosticeret inden for psykiatriområdet, hvor det er hensigtsmæssigt at bo i et bofællesskab Bofællesskabet indeholder 3 huse med 10 lejligheder og fællesfaciliteter i hvert hus.
 • Du er mere end 30 år
 • Du har en handleplan i forhold til SEL § 141, eller en bestilleropgave udformet af sagsbehandler
 • Du er, af den behandlingsansvarlige psykiater, vurderet færdigbehandlet
 • Hvis du har behov for medicin, samarbejder du med distriktspsykiatrien eller egen læge, og ansvaret for medicineringen ligger hos den behandlingsansvarlige læge. Vi yder vejledning og støtte i forhold til indtagelsen af medicin i henhold SEL § 85
 • Du har et "normalt" forbrug af alkohol
 • Du er uden misbrug af euforiserende stoffer
 • Du kan klare dig med 3 A til A timer om ugen, som er indeholdt i døgntaksten, eller du har i  visiteringsprocessen har fået ekstra A til A tid efter en individuel vurdering
 • Du har behov for døgndækning
 • Du har behov for ydelse efter SEL § 85 (vedligeholdelse og udvikling af egne kompetencer)
 • Du er indstillet på at modtage ydelsen

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

23.09.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans