Spring til indhold

Dagligdag og personale

I Seniorbofællesskabet er der mulighed for både fællesspisning og fælles aktiviteter.

I Seniorbofællesskabet er der personaledækning hele døgnet.

Personalet har relevant uddannelse som eksempelvis pædagog, social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Alle medarbejdere har relevant efteruddannelse.

Støtten består af en basisydelse samt individuelt tildelte timer, visiteret af din sagsbehandler. Du laver en samarbejdsaftale med din sagsbehandler og personalet, hvor det aftales, hvad du ønsker at få støtte til. Støtten foregår både som individuel tid samt i fællesarealerne.

Fællesaktiviteter

Der er mulighed for fællesspisning 3 gange om dagen og fælles kaffe/the 2 gange om dagen. Der er tilknyttet en kok til huset.

Det er muligt at deltage i fælles aktiviteter hele året, bl.a. ugentlig eftermiddagscafe, banko og Nadacafe.

To gange om året er der fællestur med restaurantbesøg og/eller oplevelse.

Du kan som beboer komme med forslag til aktiviteter.Feedback

Sidst opdateret

27.05.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans