Spring til indhold

Fakta om Ungekollegiet

Her finder du viden om visitation, lovgrundlag, opholdsbetaling samt Ungekollegiet som praktiksted.

Lovgrundlag

Ungekollegiet Holbæk er oprettet efter Lov om Social Service § 107, stk. 2, og § 67, stk. 2. Et længerevarende midlertidigt ophold, der for Ungekollegiets vedkommende er med en politisk udmeldt tidshorisont for opholdet, på 3-5 års varighed.

(Du kan læse Serviceloven på Retsinformation her)

Opholdsbetaling


Opholdsbetalingen består af en kommunal finansiering og en beboerbetaling af husleje, forbrugsafgifter og frivillige ydelser.

Beboerbetalingen udregnes på baggrund af beboerens indtægt.

Taksten kan ses på tilbudsportalen.

Visitation


Du kan henvende dig direkte til Ungekollegiet for en første indledende dialog. Her kan vi drøfte om den unge passer ind i målgruppen og mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Her aftaler vi også et eventuelt besøg og det videre forløb.

 Feedback

Sidst opdateret

08.02.2018

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker