Spring til indhold

Pædagogisk grundlag

Vores pædagogiske metoder i recovery-processen er den kognitive miljøterapeutiske tilgang, samt den motiverende samtale.

Vores arbejde tager udgangspunkt i, at det er omsorgsfuldt og udviklende for den unge psykisk sårbare at være i et positivt samarbejde, hvor vi mødes med gensidige forventninger og krav til fællesskabet. Vi er i løbende dialog med den enkelte, om mestring af eget ansvar og hensyn i fællesskabet. I processen yder vi den individuelle relevante og nødvendige støtte og vejledning.

Ungekollegiet tilstræber en mangfoldighed i sammensætning af medarbejdergruppen i forhold til køn, alder, interesse, baggrund og personlighed.

Helhedssynet

Den unges valg og fravalg i udviklingsforløbet og handleplanen.

Helhedssyn i relationsarbejdet

Vi er i vores relationsarbejde i Ungekollegiet på mange måder optagede af at tænke i helheder og sammenhæng.

Det betyder flere ting, hvor vi bl.a. er opmærksomme på:

 • at bruge relationen til at støtte den unge til at vælge relevante fokusområder i sin udviklingsproces.
 • at bidrage til at skabe sammenhæng mellem opholdet og indsatsen i Ungekollegiet.
 • at arbejde målrettet med den unges netværk således, at der er løbende fokus på, hvordan netværket involveres, udvides, styrkes eller ændrer karakter
 • at være omdrejningspunkt i indsatsen for den unges recovery, hvor vi inviterer alle relevante involverede med ind i samarbejdet. Vi mener, at den koordinerede indsats er den rigtige indsats
 • at have fokus på, at den unges udviklingsmuligheder findes i både sammenhængen mellem og adskillelsen af personlighed, udviklingsniveau, personlige ressourcer, sygdom og netværksressourcer
 • at bruge den relationen til at støtte den unge til at vælge relevante fokusområder i sin udviklingsproces.

Hverdagen

Her får du indblik i Ungekollegiets hverdag.

Bofællesskab med meningsfulde krav, forpligtigelser, forventninger og hensyn til hinanden

Daglige/ugentlige rutiner, der skaber struktur og indhold, modvirker diffusitet, forstyrrer isolation, skaber forudsigelighed og ydre ro. Eksempelvis beboermøde, aktiviteter, pligter mm
Eget ansvar med nødvendig støtte og vejledning. Bl.a. indkøb/kost, medicin, rengøring, tøjvask, transport, kontakt til det offentlige mm

Normaliseret døgnrytme med aktivitet/beskæftigelse om dagen og søvn om natten

Pædagogiske frirum med mulighed for at øve sig på de tillærte færdigheder. Relevant støtte, vejledning og omsorg

Mulighed for alternativer til medicin og evt. misbrug. Bland andet NADA-akupunktur, motion, beskæftigelse, dialog mm

Netværksarbejde. Med afsæt i relationsarbejdet er der fokus på beboernes netværk. Netværkskort til kortlægning af netværk og netværksmøder til aktivering af netværk

Netværksarbejdet

Netværksarbejdet giver blandt andet mulighed for at den unge får bevidsthed om sin netværkssituation.

I den unges recovery-proces er det både væsentligt, at den unge selv oplever, at der er et bæredygtigt netværk omkring ham/hende, og at der rent faktisk er det. Vi ser, at det ikke er altid, at disse to forhold stemmer overens.

Vi ønsker at skabe mulighed for, at den unge får bevidsthed om sin netværkssituation og –udvikling ved at arbejde med netværkskort og netværksforløb.

Netværkskort

 • Familie
 • Venner
 • Bekendte
 • Professionelle/Samfund

Netværkskortet er et samtaleredskab til tydeliggørelse af den unges forestillinger om netværkets udseende og ressourcemæssige indhold.

Netværksmøder og -forløb

 • Udvalgte medlemmer af netværket inviteres af den unge til netværksmøder
 • Kontaktperson og koordinator deltager i mødet i aftalte roller
 • Når medlemmerne bringes sammen aktiveres netværket, og der sker en tydeliggørelse af netværkets ressourcer
 • Der er rum til konflikthåndtering
 • Der skabes fælles forståelse for den unges situation
 • Der skabes gensidighed i netværket


Feedback

Sidst opdateret

12.02.2020

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker