Spring til indhold

Helhedssynet

Den unges valg og fravalg i udviklingsforløbet og handleplanen.

Helhedssyn i relationsarbejdet

Vi er i vores relationsarbejde i Ungekollegiet på mange måder optagede af at tænke i helheder og sammenhæng.

Det betyder flere ting, hvor vi bl.a. er opmærksomme på:

  • at bruge relationen til at støtte den unge til at vælge relevante fokusområder i sin udviklingsproces.
  • at bidrage til at skabe sammenhæng mellem opholdet og indsatsen i Ungekollegiet.
  • at arbejde målrettet med den unges netværk således, at der er løbende fokus på, hvordan netværket involveres, udvides, styrkes eller ændrer karakter
  • at være omdrejningspunkt i indsatsen for den unges recovery, hvor vi inviterer alle relevante involverede med ind i samarbejdet. Vi mener, at den koordinerede indsats er den rigtige indsats
  • at have fokus på, at den unges udviklingsmuligheder findes i både sammenhængen mellem og adskillelsen af personlighed, udviklingsniveau, personlige ressourcer, sygdom og netværksressourcer
  • at bruge den relationen til at støtte den unge til at vælge relevante fokusområder i sin udviklingsproces.


Feedback

Sidst opdateret

12.02.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans