Spring til indhold

Netværksarbejdet

Netværksarbejdet giver blandt andet mulighed for at den unge får bevidsthed om sin netværkssituation.

I den unges recovery-proces er det både væsentligt, at den unge selv oplever, at der er et bæredygtigt netværk omkring ham/hende, og at der rent faktisk er det. Vi ser, at det ikke er altid, at disse to forhold stemmer overens.

Vi ønsker at skabe mulighed for, at den unge får bevidsthed om sin netværkssituation og –udvikling ved at arbejde med netværkskort og netværksforløb.

Netværkskort

  • Familie
  • Venner
  • Bekendte
  • Professionelle/Samfund

Netværkskortet er et samtaleredskab til tydeliggørelse af den unges forestillinger om netværkets udseende og ressourcemæssige indhold.

Netværksmøder og -forløb

  • Udvalgte medlemmer af netværket inviteres af den unge til netværksmøder
  • Kontaktperson og koordinator deltager i mødet i aftalte roller
  • Når medlemmerne bringes sammen aktiveres netværket, og der sker en tydeliggørelse af netværkets ressourcer
  • Der er rum til konflikthåndtering
  • Der skabes fælles forståelse for den unges situation
  • Der skabes gensidighed i netværket


Feedback

Sidst opdateret

12.02.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans