Spring til indhold

Udslusning

Vi er med ved udflytning til anden form for bolig og etablerer kontakt til eventuelle andre støtteforanstaltninger.

Når de unge har boet på Ungekollegiet nogle år og herefter føler sig parat til at flytte ud i egen bolig eller en anden mindre foranstaltning end døgninstitution, deltager vi i processen omkring udflytningen.

Vi tror på, at en god udflytning med tryghed giver den bedste start et nyt sted. Kontaktpersonen deltager i udflytningen, som tovholder i etableringen af kontakten til nye samarbejdspartnere. Det kan være i forhold til en ny kommune, distriktspsykiatrien, boligselskab og andre, hvor det er relevant at få en god og tryg start i samarbejdet.

 Feedback

Sidst opdateret

12.02.2020

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker