Spring til indhold

Lundestrædet

Opgangsbofællesskab med 13 selvstændige lejligheder og fælleslejlighed.

 

 

Lejlighederne

Lundestrædet 28 ligger tæt på centrum i Holbæk by. Der er cirka ti minutters gang til stationen og byen, og så er det tæt på havnen.

Opgangsbofællesskabet består af 13 lejligheder på mellem 65-70 m2 og en enkelt på 78 m2, en stor fælleslejlighed og et kontor.
Der indgås lejekontrakt med boligselskabet Lejerbo.

Dagligdag og personalePersonale

Der er personaledækning:

Mandag: 8-15
Tirsdag: 8-19
Onsdag: 8-15
Torsdag: 8-19
Fredag: 8-15
Lørdag: 9-15
Søndag: 9-15

Som udgangspunkt får du to til tre timer personlig tid med en fast medarbejder. 
Du får lavet en samarbejdsaftale med sagsbehandler og personale hvori det aftales, hvad du ønsker at få støtte til i den personlige tid.
Desuden kan du også få støtte i fælleslejligheden, hvor der er medarbejdere til stede formiddag og eftermiddag.

I weekenden vil personalet primært være at finde i fællesskabet.

Fællesaktiviteter

Hver mandag er der indkøb til mad og indkøb til fællesskabet.
Tirsdag og torsdag er der fællesspisning til aftensmad, hvor beboerne skiftes til at lave mad med støtte fra en medarbejder.

Hver 14. dag er der husmøde.

Det er muligt at deltage i lokale aktiviteter hele året. 
Det kan for eksempel være skovture, biografture, koncerter, kræmmermarked, udstillinger og lignende.
Du kan som beboer komme med forslag til ture.

Desuden tilbydes der NADA (akupunktur).

Gensidige forventningerHvad kan du forvente?

På Lundestrædet har du mulighed for at indgå i det sociale fællesskab, og danne relationer til dine medbeboere.
Du bliver mødt af uddannet personale, som bidrager med støtte til løsning af de problemstillinger du kan opleve i hverdagen.
Personalet vil møde dig med en åben og anerkendende tilgang.
Vi tilbyder dig at vi sammen arbejder ud fra de indsatsmål, som du har lavet sammen med din sagsbehandler.

Hvad forventer vi?

 • At du har et normalt forhold til alkohol og euforiserende stoffer.
 • At du er en god nabo og tager hensyn til de andre.
 • At du to gange om ugen deltager i den sociale kultur omkring fællesspisning, du betaler for dit måltid og deltager i en turnus om indkøb og tilberedning samt oprydning.
 • At du deltager i husets fællesmøde hver anden uge.
 • At du kun ryger i egen lejlighed eller udenfor.
 • At du overholder de foreskrevne hus regler fra Holbæk Boligkontor.

 

ØkonomiHuslejen varierer mellem 6603 - 7012 kroner, alt efter størrelse. 

Du laver en kontrakt med Lejerbo.

Du kan søge om boligsikring.

Fællesudgifter

Hver beboer betaler 892 kroner hver måned, som går til internet og tv signal i fælleslejligheden, indkøb til fælleshuset (mad, kaffe, morgenmad m.m.) og til rengøring af fællesarealer.

 

Hvem kan få lejlighed i Lundestrædet?Lundestrædet er for dig som er psykisk sårbar, og som har brug for støtte til daglige funktioner.
Du har for eksempel:

 • depression
 • personlighedsforstyrrelse/skizofreni/bipolar lidelse
 • angst
 • opmærksomhedsforstyrrelse

Hvordan får du en lejlighed på Lundestrædet?Du kan tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få en lejlighed på Lundestrædet.
Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

FagligtParagraffer

Indsatsen består af følgende ydelser:
Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Indsatsen vedrører følgende tilbudstyper:
Almen Bolig Lov § 105 stk. (Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig).

 

Klik her for at se Almenboligloven

Klik her for at se Serviceloven 

 

Faglig tilgang

Lundestrædets faglige tilgang er:

 • Recovery-understøttende tilgang
 • Kognitiv tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Miljøterapeutisk tilgang

 

Tryk her for at finde Lundestrædet på Tilbudsportalen

Tilsyn

Her kan du se den nyeste tilsynsrapport for Lundestrædet.

 

Klik her for at se den nyeste tilsynsrapport fra Socialtilsynet for LundestrædetFeedback

Sidst opdateret

18.10.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Lundestrædet

Bofællesskabet Lundestrædet
Lundestrædet 28
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 82 04

Tryk her for sikker henvendelse

Konstitueret leder:
Dorthe Møller Mogensen
Telefon: 72 36 48 56

 

Her ligger Bofællesskabet Lundestrædet