Spring til indhold

Grupper

Multihuset har plads til 125 brugere. Vi er opdelt i grupper, hvor der er forskellige former for aktiviteter

Selvværd og selvtillid

Tilbuddet er til dig, der gerne vil have mere selvværd og tro på dig selv

Formål

Formålet med dette gruppeforløb er, at du får redskaber til at styrke dit selvværd og/eller selvtillid.

Dét at møde ligesindede og opleve, at der er andre, der også har ønske om et bedre selvværd og/eller selvtillid, kan give dig en fællesskabsfølelse og vise, at du ikke er alene.
Formålet er at give dig mod og lyst til arbejde med at styrke og øge dit selvværd og/eller selvtillid, både i gruppen og på egen hånd.

Indhold

En kombination af oplæg, øvelser og erfaringsdeling, hvor vi er fokuseret på at skabe mulighed for øget selvværd og/eller selvtillid hos den enkelte deltager:
Korte indlæg fra gruppelederen om, hvad selvværd og selvtillid er for noget, og hvad kendetegner et lavt og et højt selvværd.
Du vil blive introduceret til nogle mindre øvelser, som har til hensigt at øge dit selvværd og din selvtillid. Disse øvelser kan der arbejdes videre med på egen hånd efterfølgende.
Der vil blive givet eksempler på redskaber og strategier til at øge selvværdet og/eller selvtilliden, og der bliver benyttet kognitive metoder og øvelser i forløbet.

Tid og sted

Onsdag klokken 10 - 12
Fredag klokken 9.30 - 11.30

Multihuset
Kasernevej 6, 2.
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt
Tina, telefon: 72 36 55 63 eller
Sofie, telefon: 72 36 55 62

Angsthåndtering

Tilbuddet er til dig, der har angst, og som oplever, at din hverdag er indskrænket af det

Formål

Formålet med dette tilbud er, at forbedre dine personlige og sociale færdigheder.
Sådan kan du lettere håndtere angsten og de problemer, som den giver i hverdagen. 
Når du møder ligesindede og udveksler erfaringer med andre, der også har angst inde på livet, kan det være med til at give håb og udvikle dig.
Dette bygger på recovery-tankegangen, som handler om, at man kan komme sig efter en psykisk sårbarhed.

Indhold

I gruppen fokuserer vi på dine ressourcer.
Det sociale fællesskab i gruppen er et fristed, som giver dig støtte til udvikling.
Vi lægger vægt på en løsningsfokuseret tilgang.
Her er vi mere optagede af, hvad der virker i forhold til at håndtere angsten, end af angsten i sig selv.

 • Korte oplæg fra gruppelederne med forskellige redskaber og strategier til angsthåndtering.
 • Vidensdeling om angstreducerende redskaber, eksempelvis kognitive øvelser, mindfulness, afspændings- og vejrtrækningsøvelser.
 • Det er muligt, at vi skal arbejde med hjemmeøvelser, dette er frivilligt.

Tid og sted

Torsdag klokken 13 - 15 

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt 
Tina på telefon: 72 36 55 63 eller
Annette på telefon: 72 36 49 84

Forældregruppen

Tilbuddet er til dig, der er forælder og oplever, at det er en udfordring at balancere psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom i familielivet

Formål

Formålet med dette gruppeforløb er, at du får redskaber til at tackle de udfordringer du møder ved at skulle balancere familielivet med en psykisk sårbarhed/psykisk sygdom.
Du møder ligestillede, og det kan medvirke til at bryde social isolation, og give en oplevelse af fællesskab med andre i samme situation.

Indhold

I gruppen er vi fokuserede på løsninger, og er mere optagede af, hvad der virker end af, hvad der ikke virker.
Den primære drivkraft i gruppeforløbet er erfaringsdeling deltagerne i mellem, og dét at møde ligestillede og opleve, at der er andre der har de samme udfordringer i livet.
Der kan være korte oplæg fra gruppeleder eller deltagere.
Vi tager udgangspunkt i den kognitive tilgang. Den handler blandt andet om den måde vi tænker om tingene, og vi lægger stor vægt på sammenhængen mellem krop, tanke, følelse og handling.

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig.
Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Tid og sted

Tirsdag klokken 9 - 11
Kasernevej 6, 2.
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt gruppeleder Annette på telefon 72 36 49 84.

 

 

Mindfulness

Tilbuddet er til dig, der oplever tankemylder, uro og stress eller hurtigt kommer til at reagere før du tænker

Mindfulness kan øge din sansning, kropsfornemmelse og glæde. Det kan reducere stress, angst og depression. 
Du behøver ikke at have erfaring med mindfulness for at deltage.

Mindfulness anbefales ikke personer i akut krise, dyb sorg, aktiv depression eller psykose. Er du i tvivl, bedes du kontakte gruppelederen.

Formål

Mindfulness hjælper dig med at træne øget bevidsthed og nærvær. Du bliver bedre til at handle bevidst, fremfor at reagere ubevidst og køre på autopilot.

Indhold

Undervisningen kan indeholde:

Korte mindfulness øvelser, som fokus på åndedrættet, taknemmelighed og kropsfornemmelser.
Øvelserne kombineres med lette fysiske øvelser, afspænding eller kropsscanning.
Øvelserne foregår stående, siddende og liggende.

Du vil møde temaer som:

 • Mindfulness i hverdagen
 • Hvorfor og hvordan virker mindfulness
 • Opmærksomhed på sanser
 • Opmærksomhed på kroppen
 • Kærlighed og omsorg for dig selv

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig. 
Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Tid og sted

Mandag klokken 13.30 - 15

Spejlsalen på Kulturkasernen,
Kasernevej 43
4300 Holbæk 
Trappen i hjørnet af gården.

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt 

gruppeleder Tine på 
telefon 72 36 31 86 

eller gruppeleder Christina på 
telefon 72 36 28 44

Natur og bevægelse

Tilbuddet er til dig, som har et ønske om at komme ud og få frisk luft og bevægelse i kroppen. Det er samtidig et tilbud til dig, der har vanskeligt ved at komme ud og møde andre mennesker

Formål

Vi tager ud i naturen for sammen at gå en tur.
Her er det muligt at møde andre mennesker, og have meningsfulde samtaler.
Gruppen kan give dig mod og lyst til, at møde andre mennesker på kryds og tværs.
Samtidig kan det at være i naturen, øge psykisk velvære og balance.

Indhold

Vi kører med minibus eller bil til enten skov, strand eller sø og går en tur.
Indholdet kan veksle imellem:

 • Et enkelt spørgsmål fra gang til gang, om dine ønsker og mål i livet, eller om hvad der er særligt godt i hverdagen.
  Det skal ikke fortælles højt til de andre deltagere.
  Men det er spørgsmål som du kan reflektere over, i det omfang du ønsker.
 • At være til stede i nuet, og sanse den natur, som er omkring én.

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig. 
Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Tid og sted

Tirsdag klokken 13 - 15
FRedag klokken 12 - 15

Skov, strand eller sø.
Der er faste opsamlingssteder i Holbæk, hvor du står på bussen/bilen efter aftale med gruppelederen

Praktisk information

Husk at have tøj på, der passer til vejret.

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt 
gruppelederne 
Sofie på 
telefon 72 36 55 62 

eller Bent på 
telefon 72 36 31 87

 

Øreakupuntur - NADA

Tilbuddet er til dig, der ønsker at få mere psykisk og fysisk balance

NADA er en non-verbal metode med fokus på Recovery, Empowerment og personlig udvikling.
Tilbuddet øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder

Formål

Formålet er at skabe mere balance og stabilitet i sind og krop, og få mere kontakt med sig selv og sine ressourcer.
NADA metoden hjælper ved stress, søvnproblemer, abstinenser, angst, stoftrang, fysisk og psykisk uro, aggressiv adfærd, hyperaktiv adfærd og koncentrationsbesvær.
NADA metoden er udviklet i USA, og stammer fra den kinesiske øreakupunktur.
NADA står for National Acupuncture Detoxification Association.

Indhold

Vi tilrettelægger dit NADA forløb individuelt.
I starten får du NADA to til tre gange om ugen, hvorefter vi drosler hyppigheden af NADA ned, til du til sidst kun har brug for at få det vedligeholdt. 
Alle kan tåle NADA, og det påvirker ikke eventuel medicinsk behandling.

Ved NADA behandling sættes fem nåle i hvert øre, som du hviler med i 45 minutter.

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig. 
Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Tid og sted

Tirsdag klokken 13 - 14
Torsdag klokken 13 - 14
Fredag klokken 10 - 11.30

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Praktisk information

Mød ikke sulten op.
Undgå om muligt at ryge/drikke kaffe en time før behandling.
En behandling koster 10 kroner per gang.

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt 
gruppeleder Pernille på 
telefon 72 36 90 24 

eller Kitt på 
telefon 72 36 47 64

eller Nina på
telefon 72 36 41 93

 

Herregruppen

Tilbuddet er til dig, som er mand – og som gerne vil være en del af et fællesskab sammen med andre mænd, med interesse for spil og hyggeligt samvær

Formål

Formålet med dette tilbud er, at du får mulighed for at være sammen med andre om en aktivitet, eller at være med som tilskuer.
De kontakter, der skabes uformelt gennem det sociale netværk, kan også være med til at styrke tilknytningen til Multihusets andre brugere

Indhold

Herregruppen mødes i Multihusets café, hvor der er en sofagruppe, billard, computere, dart, spillebord og et bordtennisbord, der kan opslås og spilles i et tilstødende lokale.
En eller to medarbejdere er i rummet, og kan sætte aktiviteter i gang efter deltagernes ønsker.

Der er mulighed for 

 • billard
 • bordtennis
 • bordfodbold
 • kortspil
 • brætspil
 • computer
 • sofahygge
 • puslespil
 • lytte til musik
 • dart

Forventninger til dig som deltager

Tab og vind med samme sind.

Tid og sted

Onsdag klokken 13 - 15

Multihuset
Kasernevej 6, 2.
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt 
gruppeleder Bent på 
telefon 72 36 31 87

 

Ungecafé

Tilbuddet er til dig, der gerne vil mødes med andre unge med psykisk sårbarhed mellem 18-30 år

Formål

Formålet med dette tilbud er, at du får mulighed for at være i et fællesskab og danne netværk med andre unge.

Indhold

Det er dem der kommer i Ungecaféen der bestemmer, hvad der skal ske - det kan være erfaringsudveksling, samvær og hygge.
Efter samling i Ungecaféen kan du gøre brug af husets øvrige aktiviteter som for eksempel at spise aftensmad med andre brugere af huset.

Hvis du har en bostøtte eller mentor er vedkommende velkommen til at være med i starten af Ungecaféen, hvis du har brug for det.

Tid og sted

Onsdag klokken 15 - 17.30

Multihuset
Kasernevej 6, 2.
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt 
gruppeleder Pernille på 
telefon 72 36 90 24

eller Nina på
telefon 72 36 41 93

Forandringsgruppen

Forandringsgruppen, er et tilbud til dig med psykisk sårbarhed, som ønsker at skabe en forandring i dit liv, og derved blive bedre til at mestre dit hverdagsliv

Formål

At skabe en forandring i dit liv og dermed gøre dig bedre rustet til at mestre din hverdag.

Indhold

Gruppeforløbet er dialog baseret. Der er en særlig opmærksomhed på, hvilken betydning forandringen vil have for dig som deltager.
Gruppeforløbet er et sted hvor du kan komme med et mål, som du ønsker at arbejde med fra gang til gang.
Det er også et sted, for dig, der har det samme mål at arbejde med i en længere periode.

Vi benytter en løsningsfokuseret tilgang. Det betyder at der vil være en øget opmærksomhed på det der lykkes, og hvilken betydning og forskel det kan have i dit liv. 

Der er løbende optag til gruppen. Du kan deltage lige så længe det giver mening, eller til du har opnået den forandring du har sat som mål.

Tid og sted

Tirsdag klokken 12.30 - 14

Multihuset
Kasernevej 6, 2.
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt gruppeleder 
Tina på telefon 72 36 55 63 eller
Tine på telefon: 72 36 31 86

 Feedback

Sidst opdateret

18.09.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans