Spring til indhold

Grupper

Multihuset har plads til 125 brugere. Du har mulighed for at deltage i forskellige gruppeforløb alt efter ønsker og behov for personlig udvikling

Selvværd og selvtillid

Tilbuddet er til dig, der gerne vil have mere selvværd og tro på dig selv

Formål

Formålet med dette gruppeforløb er, at du får redskaber til at styrke dit selvværd og selvtillid.

Dét at møde ligesindede, der også ønsker et bedre selvværd og selvtillid, kan give dig en følelse af fællesskab og vise, at du ikke er alene.

Formålet er at give dig mod og lyst til at arbejde med at styrke og øge dit selvværd og selvtillid, både i gruppen og på egen hånd.

Indhold

En kombination af oplæg, øvelser og deling af erfaringer, hvor vi fokuserer på at skabe øget selvværd og selvtillid hos den enkelte:

 • Korte indlæg fra gruppelederen om, hvad selvværd og selvtillid er for noget, og hvad kendetegner et lavt og et højt selvværd.
 • Du vil blive introduceret til nogle mindre øvelser, som kan øge dit selvværd og din selvtillid. Disse øvelser kan der arbejdes videre med på egen hånd.
 • Der vil blive givet eksempler på redskaber og strategier til at øge selvværdet og selvtilliden.

Sted

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppelederne:

Tina på telefon 72 36 55 63 eller Sofie på telefon 72 36 55 62.

Angsthåndtering

Tilbuddet er til dig, der har angst, og som oplever, at din hverdag er indskrænket af det

Formål

Formålet med dette tilbud er at forbedre dine personlige og sociale færdigheder, så du lettere kan håndtere angsten og de problemer, som den giver i hverdagen. 

Når du møder ligesindede og udveksler erfaringer med andre, der også har angst inde på livet, kan det være med til at give håb og udvikle dig. Det sociale fællesskab i gruppen er et fristed, som giver dig støtte til udvikling. Dette bygger på recovery-tankegangen, som handler om, at man kan komme sig efter en psykisk sårbarhed.

Indhold

I gruppen fokuserer vi på dine ressourcer. Vi lægger vægt på en løsningsfokuseret tilgang, hvor vi er mere optagede af, hvad der virker i forhold til at håndtere angsten, end af angsten i sig selv:

 • Korte oplæg fra gruppelederne med forskellige redskaber og strategier til angsthåndtering.
 • Vidensdeling om angstreducerende redskaber eksempelvis kognitive øvelser, mindfulness, afspændings- og vejrtrækningsøvelser.
 • Det er muligt, at vi skal arbejde med hjemmeøvelser, dette er frivilligt.

Sted

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppelederne:

Tina på telefon 72 36 55 63 eller Annette på telefon 72 36 49 84.

Forældregruppen

Tilbuddet er til dig, der er forælder og oplever, at det er en udfordring at balancere psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom i familielivet

Formål

Formålet er, at du får redskaber til at tackle de udfordringer, som du møder ved at skulle balancere familielivet med en psykisk sårbarhed/psykisk sygdom.

Du møder ligestillede, og det kan være med til at bryde social isolation, og give en oplevelse af fællesskab med andre i samme situation.

Indhold

Den primære drivkraft i gruppen er erfaringsdeling deltagerne i mellem, og dét at møde ligestillede, som har de samme udfordringer i livet - og dele hvordan man kan tackle udfordringerne i hverdagen.

I gruppen er vi fokuserede på løsninger, og er mere optagede af, hvad der virker end af, hvad der ikke virker. Vi tager udgangspunkt i den kognitive tilgang, som bl.a. handler om den måde vi tænker om tingene, og vi lægger stor vægt på sammenhængen mellem krop, tanke, følelse og handling.

Der kan være korte oplæg fra gruppeleder eller deltagere. 

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig. Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Sted

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppeleder Annette på telefon 72 36 49 84.

Mindfulness

Tilbuddet er til dig, der oplever tankemylder, uro og stress eller hurtigt kommer til at reagere før du tænker

Formål

Mindfulness hjælper dig med at træne øget bevidsthed og nærvær. Du bliver bedre til at handle bevidst fremfor at reagere ubevidst og køre på autopilot. 

Mindfulness kan øge din sansning, kropsfornemmelse og glæde. Det kan reducere stress, angst og depression. 
Du behøver ikke at have erfaring med mindfulness for at deltage.

Mindfulness anbefales ikke personer i akut krise, dyb sorg, aktiv depression eller psykose. Er du i tvivl, så kontakt gruppelederen.

Indhold

Undervisningen indeholder korte mindfulness øvelser som fokus på åndedrættet, taknemmelighed og kropsfornemmelser. Øvelserne kombineres med lette fysiske øvelser, afspænding eller kropsscanning.
Øvelserne foregår stående, siddende og liggende.

Du vil møde temaer som:

 • Mindfulness i hverdagen
 • Hvorfor og hvordan virker mindfulness
 • Opmærksomhed på sanser
 • Opmærksomhed på kroppen
 • Kærlighed og omsorg for dig selv

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig.
Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Sted

Spejlsalen på Kulturkasernen
Kasernevej 43
4300 Holbæk 
- Trappen i hjørnet af gården

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppelederne:

Tine på telefon 72 36 31 86 eller Christina på telefon 72 36 28 44.

Natur og bevægelse

Tilbuddet er til dig, som ønsker at komme ud og få frisk luft og bevægelse i kroppen. Det er samtidig et tilbud til dig, der har vanskeligt ved at komme ud og møde andre mennesker

Formål

Vi tager ud i naturen for sammen at gå en tur.
Her er det muligt at møde andre mennesker og have meningsfulde samtaler. Gruppen kan give dig mod og lyst til at møde andre mennesker på kryds og tværs.
Samtidig kan dét at være i naturen øge psykisk velvære og balance.

Indhold

Vi kører med minibus eller bil til enten skov, strand eller sø og går en tur.
Indholdet kan veksle imellem:

 • Et enkelt spørgsmål fra gang til gang om dine ønsker og mål i livet, eller om hvad der er særligt godt i hverdagen. Det skal ikke fortælles højt til de andre deltagere.
  Men det er spørgsmål som du kan reflektere over i det omfang du ønsker.
 • At være til stede i nuet og sanse den natur, som er omkring én.

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig.
Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Sted

Skov, strand eller sø.

Der er faste opsamlingssteder i Holbæk, hvor du står på bussen/bilen efter aftale med gruppelederen.

Praktisk information

Husk at have tøj på, der passer til vejret.

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppelederne:

Sofie på telefon 72 36 55 62 eller Bent på telefon 72 36 31 87.

Øreakupuntur - NADA

Tilbuddet er til dig, der ønsker at få mere psykisk og fysisk balance

Formål

NADA er en non-verbal metode med fokus på Recovery, Empowerment og personlig udvikling.
Tilbuddet øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder.

Formålet er at skabe mere balance og stabilitet i sind og krop og få mere kontakt med sig selv og sine ressourcer.
NADA metoden hjælper ved stress, søvnproblemer, abstinenser, angst, stoftrang, fysisk og psykisk uro, aggressiv adfærd, hyperaktiv adfærd og koncentrationsbesvær.
NADA metoden er udviklet i USA, og stammer fra den kinesiske øreakupunktur.
NADA står for National Acupuncture Detoxification Association.

Indhold

Vi tilrettelægger dit NADA forløb individuelt.
I starten får du NADA to til tre gange om ugen, hvorefter vi drosler hyppigheden af NADA ned, til du til sidst kun har brug for at få det vedligeholdt. 
Alle kan tåle NADA, og det påvirker ikke eventuel medicinsk behandling.

Ved NADA behandling sættes fem nåle i hvert øre, som du hviler med i 45 minutter.

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig. 
Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Sted

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Praktisk information

Mød ikke sulten op.
Undgå om muligt at ryge og drikke kaffe en time før behandling.
En behandling koster 10 kroner per gang.

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppelederne:

Pernille på telefon 72 36 90 24, Kitt på telefon 72 36 47 64 eller Nina på telefon 72 36 41 93.

Herregruppen

Tilbuddet er til dig, som er mand – og som gerne vil være en del af et fællesskab sammen med andre mænd med interesse for spil og hyggeligt samvær

Formål

Formålet med dette tilbud er, at du får mulighed for at være sammen med andre om en aktivitet eller at være med som tilskuer. De kontakter, der skabes uformelt gennem det sociale netværk, kan også være med til at styrke tilknytningen til Multihusets andre brugere.

Indhold

Herregruppen mødes i Multihusets café, hvor der er en sofagruppe, billard, computere, dart, spillebord og et bordtennisbord, der kan opslås og spilles i et tilstødende lokale. En eller to medarbejdere er i rummet, og kan sætte aktiviteter i gang efter deltagernes ønsker.

Der er mulighed for:

 • billard
 • bordtennis
 • bordfodbold
 • kortspil
 • brætspil
 • computer
 • sofahygge
 • puslespil
 • lytte til musik
 • dart

Forventningerne til dig er: "Tab og vind med samme sind".

Sted

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppeleder Bent på telefon 72 36 31 87. 

Ungecafé

Tilbuddet er til dig, der gerne vil mødes med andre unge med psykisk sårbarhed mellem 18-30 år

Formål

Formålet med dette tilbud er, at du får mulighed for at være i et fællesskab og danne netværk med andre unge.

Indhold

Det er jer unge, der kommer i Ungecaféen, der bestemmer, hvad der skal ske - det kan være erfaringsudveksling, samvær og hygge. Efter samling i Ungecaféen kan du gøre brug af husets øvrige aktiviteter som for eksempel at spise aftensmad med andre brugere af huset. Hvis du har en bostøtte eller mentor er vedkommende velkommen til at være med i starten af Ungecaféen, hvis du har brug for det.

Sted

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppelederne:

Pernille på telefon 72 36 90 24 eller Nina på telefon 72 36 41 93.Feedback

Sidst opdateret

05.01.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans