Spring til indhold

Angsthåndtering

Tilbuddet er til dig, der har angst, og som oplever, at din hverdag er indskrænket af det.

Formål

Formålet med dette tilbud er at forbedre dine personlige og sociale færdigheder, så du lettere kan håndtere angsten og de problemer, som den giver i hverdagen. 

Når du møder ligesindede og udveksler erfaringer med andre, der også har angst inde på livet, kan det være med til at give håb og udvikle dig. Det sociale fællesskab i gruppen er et fristed, som giver dig støtte til udvikling. Dette bygger på recovery-tankegangen, som handler om, at man kan komme sig efter en psykisk sårbarhed.

Indhold

I gruppen fokuserer vi på dine ressourcer. Vi lægger vægt på en løsningsfokuseret tilgang, hvor vi er mere optagede af, hvad der virker i forhold til at håndtere angsten, end af angsten i sig selv:

  • Korte oplæg fra gruppelederne med forskellige redskaber og strategier til angsthåndtering.
  • Vidensdeling om angstreducerende redskaber eksempelvis kognitive øvelser, mindfulness, afspændings- og vejrtrækningsøvelser.
  • Det er muligt, at vi skal arbejde med hjemmeøvelser, dette er frivilligt.

Sted

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppelederne:

Tina på telefon 72 36 55 63.Feedback

Sidst opdateret

11.02.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding

Kontakt Multihuset

Mødestedet Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk
Telefon 72 36 82 08

Åbningstider:

Mandag 12.00-15.00
Tirsdag 12.00-15.00
Onsdag 12.00-19.00
Torsdag 12.00-15.00
Fredag 10.00-15.00


Afdelingsledere
Lone Henriksen telefon 72 36 82 07
Anette Sander Justesen telefon 72 36 54 14