Spring til indhold

Forældregruppen

Tilbuddet er til dig, der er forælder og oplever, at det er en udfordring at balancere psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom i familielivet

Formål

Formålet med dette gruppeforløb er, at du får redskaber til at tackle de udfordringer du møder ved at skulle balancere familielivet med en psykisk sårbarhed/psykisk sygdom.
Du møder ligestillede, og det kan medvirke til at bryde social isolation, og give en oplevelse af fællesskab med andre i samme situation.

Indhold

I gruppen er vi fokuserede på løsninger, og er mere optagede af, hvad der virker end af, hvad der ikke virker.
Den primære drivkraft i gruppeforløbet er erfaringsdeling deltagerne i mellem, og dét at møde ligestillede og opleve, at der er andre der har de samme udfordringer i livet.
Der kan være korte oplæg fra gruppeleder eller deltagere.
Vi tager udgangspunkt i den kognitive tilgang. Den handler blandt andet om den måde vi tænker om tingene, og vi lægger stor vægt på sammenhængen mellem krop, tanke, følelse og handling.

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig.
Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Tid og sted

Tirsdag klokken 9 - 11
Kasernevej 6, 2.
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er relevant for dig, eller en borger du har kontakt med, så kontakt gruppeleder Annette på telefon 72 36 49 84.

 

 Feedback

Sidst opdateret

30.06.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Solgården

Solgården

Mellemvang 9
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 36 39

 Åbningstider:

Mandag 9.00 - 15.00
Tirsdag 9.00 - 15.00
Onsdag 9.00 - 19.00
Torsdag 9.00 - 15.00
Fredag 9.00 - 14.00


Afdelingsleder: Jørgen Fregerslev Hull


Her ligger Solgården