Spring til indhold

Forældregruppen

Tilbuddet er til dig, der er forælder og oplever, at det er en udfordring at balancere psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom i familielivet

Formål

Formålet er, at du får redskaber til at tackle de udfordringer, som du møder ved at skulle balancere familielivet med en psykisk sårbarhed/psykisk sygdom.

Du møder ligestillede, og det kan være med til at bryde social isolation, og give en oplevelse af fællesskab med andre i samme situation.

Indhold

Den primære drivkraft i gruppen er erfaringsdeling deltagerne i mellem, og dét at møde ligestillede, som har de samme udfordringer i livet - og dele hvordan man kan tackle udfordringerne i hverdagen.

I gruppen er vi fokuserede på løsninger, og er mere optagede af, hvad der virker end af, hvad der ikke virker. Vi tager udgangspunkt i den kognitive tilgang, som bl.a. handler om den måde vi tænker om tingene, og vi lægger stor vægt på sammenhængen mellem krop, tanke, følelse og handling.

Der kan være korte oplæg fra gruppeleder eller deltagere. 

Der vil forud for opstart være en individuel samtale, hvor vi afstemmer forventninger med dig. Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for dig.

Sted

Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk

Kontakt

Hvis tilbuddet er noget for dig eller en du kender, så kontakt gruppeleder Annette på telefon 72 36 49 84.Feedback

Sidst opdateret

13.01.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Multihuset

Mødestedet Multihuset
Kasernevej 6, 2. sal
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 82 08

Tryk her for sikker henvendelse

Åbningstider:

Mandag 12.00 - 15.00
Tirsdag 12.00 - 15.00
Onsdag 12.00 - 19.00
Torsdag 12.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 15.00


Afdelingsleder: Lone Henriksen