Spring til indhold

Psykisk førstehjælp

I det sociale akuttilbud kan du få psykisk førstehjælp i pludselig opståede situationer. Du kan ringe anonymt og få en samtale nu og her.

Hvem kan få hjælp?

Du kan ringe anonymt, hvis du har det psykisk svært og har brug for en samtale nu og her.

Er du i en akut psykisk eller social krise, fordi du for eksempel mister dit job, bolig eller en der står dig nær, kan du opleve:

  • Angst
  • Stress
  • Psykisk sammenbrud
  • Sindslidelse

Hvilken slags hjælp?

Vi tilbyder dig en telefonisk og/eller en personlig samtale.

Krisesamtale

Når du ringer, tilbyder vi en krisesamtale. 
Samtalen er en støttende og afklarende samtale, der kan hjælpe dig til at få skabt ro over situationen og til at håndtere krisen.

Personlig samtale

Akuttilbuddet kan ved den første telefonsamtale vurdere, at det er nødvendigt at mødes med dig.

Hvis det vurderes, kan det ske på hverdage i tidsrummet klokken 8.00-14.30. Det kan være hjemme hos dig eller i vores lokaler. 

I fællesskab vurderer vi, hvad der er den bedste hjælp for dig her og nu - om du har brug for flere samtaler fra Akuttilbuddet i en kortere periode, eller om du har brug for støtte fra andre (for eksempel læge, psykiater eller sagsbehandler). Hvis det er tilfældet, kan vi hjælpe dig med at kontakte dem.

Kender du til en, der har brug for hjælp?

Hvis du er pårørende, nabo, fagperson eller på anden måde kender til et menneske, som har brug for hjælp, kan du kontakte os.

Opsøgende indsats er en korterevarende eller "akut" indsats til mennesker, som ikke har brug for eller ønsker længerevarende vejledning - eller hvor der endnu ikke er kommet fast støtte til. 

Opsøgende indsats vurderes i den konkrete situation, som kan være:

  • Psykisk sammenbrud
  • Pludselig forværring af kendt sindslidelse
  • Risiko for udsættelse af bolig
  • Andet

Krisehjælpen og den opsøgende indsats kan efter faglig vurdering tilbydes inden for tre hverdage.

Kontakt Akuttilbuddet

Ring 72 36 06 06

Telefonen er åben alle dage fra klokken 8.00-23.00

Det faglige

Akuttilbuddet yder støtte efter Servicelovens § 82 c - sociale akuttilbud

Paragraf

Formålet med et socialt akuttilbud er at tilbyde personer med psykiske lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning.

 Tryk her for at se Serviceloven

 Feedback

Sidst opdateret

27.05.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Akuttilbuddet

Ring på telefon 72 36 06 06

Telefonen er åben alle dage fra klokken 8.00-23.00

Mandag til fredag er teamet akut udkørende fra klokken 8.00-14.30.

Tryk her for at skrive en sikker henvendelse