Spring til indhold

Kender du til en, der har brug for hjælp?

Hvis du er pårørende, nabo, fagperson eller på anden måde kender til et menneske, som har brug for hjælp, kan du kontakte os.

Opsøgende indsats er en korterevarende eller "akut" indsats til mennesker, som ikke har brug for eller ønsker længerevarende vejledning - eller hvor der endnu ikke er kommet fast støtte til. 

Opsøgende indsats vurderes i den konkrete situation, som kan være:

  • Psykisk sammenbrud
  • Pludselig forværring af kendt sindslidelse
  • Risiko for udsættelse af bolig
  • Andet

Krisehjælpen og den opsøgende indsats kan efter faglig vurdering tilbydes inden for tre hverdage.Feedback

Sidst opdateret

25.05.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Akuttilbuddet

Ring på telefon 72 36 06 06

Telefonen er åben alle dage fra klokken 8.00-23.00

Mandag til fredag er teamet akut udkørende fra klokken 8.00-14.30.

Tryk her for at skrive en sikker henvendelse