Spring til indhold

Socialpædagogisk støtte

Som psykisk sårbar har du mulighed for at søge personlig støtte, der kan hjælpe dig til at blive så uafhængig af andre som muligt

Hvem kan få hjælp?Du kan få socialpædagogisk hjælp og støtte, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Du skal være fyldt 18 år, og bo i egen bolig i Holbæk Kommune.

Hvilken slags hjælp?Ved nogle former for støtte er det væsentligste formål, at støtten bidrager til at bringe dig tættere på uddannelse og beskæftigelse.
For andre er det et væsentligt formål, at du kan leve et aktivt liv.
Målet er at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder.

Du kan få støtte, råd og vejledning til små som store ting.

Din støtte kan også være et gruppetilbud i Social Færdighedstræning.

Støtten vil hjælpe dig til bedre at kunne håndtere eksempelvis:

  • Psykiske og sociale færdigheder
  • Lægebesøg og anden behandling
  • Kontakt til sagsbehandler og andre offentlige instanser
  • At strukturere hverdagen
  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Netværksskabelse

 

Hvem skal jeg kontakte?Ring på telefon 72 36 06 06

Telefonen er åben alle dage
fra klokken 8.00 - 23.00

Tryk her for at skrive en sikker henvendelse

 

Det fagligeParagraf

Socialpædagogsk støtte ydes efter Servicelovens §85.

Du tilknyttes 1-2- socialpsykiatriske bostøtter, der yder den aftalte støtte og vejledning.
Du skal selv være aktiv deltagende.
Bostøtten gør ikke tingene for dig, men sammen med dig.

Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at du får størst mulig indflydelse på eget liv.

 Tryk her for at se ServicelovenFeedback

Sidst opdateret

12.06.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Akuttilbuddet

Ring på telefon 72 36 06 06

Telefonen er åben alle dage 
fra klokken 8.00 - 23.00

Mandag til fredag er teamet akut udkørende fra klokken 8.00 - 14.30

Tryk her for at skrive en sikker henvendelse