Spring til indhold

Socialpædagogisk støtte

Som psykisk sårbar har du mulighed for at søge personlig støtte, der kan hjælpe dig til at blive så uafhængig af andre som muligt.

Hvem kan få hjælp?

Du kan søge socialpædagogisk hjælp og støtte, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Du skal være fyldt 18 år og bo i egen bolig i Holbæk Kommune.

Hvilken slags hjælp og støtte?Det væsentligste formål er, at du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Målet er at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder.

Du kan få støtte, råd og vejledning til små som store ting.

Din støtte kan også være et gruppetilbud.

Støtten vil hjælpe dig til bedre at kunne håndtere eksempelvis:

  • Psykiske og sociale færdigheder
  • Lægebesøg og anden behandling
  • Kontakt til sagsbehandler og andre offentlige instanser
  • At strukturere hverdagen
  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Netværksskabelse

Hvem skal jeg kontakte?Du kan tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få bevilget en støtte- og kontaktperson.
Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

Det faglige

Lovgivning

Socialpædagogisk støtte ydes efter Servicelovens §82b og §85.

Du tilknyttes en eller to socialpædagogiske medarbejdere. Du skal selv være aktiv deltagende. Medarbejderen gør ikke tingene for dig, men sammen med dig.

Vi guider, støtter og vejleder med henblik på, at du får størst mulig indflydelse på eget liv.

 Tryk her for at se ServicelovenFeedback

Sidst opdateret

30.08.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding