Spring til indhold

Socialpædagogisk støtte

Som psykisk sårbar har du mulighed for at søge personlig støtte, der kan hjælpe dig til at blive så uafhængig af andre som muligt.

Hvem kan få hjælp?

Du kan søge socialpædagogisk hjælp og støtte, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Du skal være fyldt 18 år og bo i egen bolig i Holbæk Kommune.

Hvilken slags hjælp og støtte?

Ved nogle former for støtte er det væsentligste formål, at støtten bidrager til at bringe dig tættere på uddannelse og beskæftigelse. 

For andre er det et væsentligt formål, at du kan leve et aktivt og så selvstændigt liv som muligt.

Målet er at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder.

Du kan få støtte, råd og vejledning til små som store ting.

Din støtte kan også være et gruppetilbud i Social Færdighedstræning.

Støtten vil hjælpe dig til bedre at kunne håndtere eksempelvis:

  • Psykiske og sociale færdigheder
  • Lægebesøg og anden behandling
  • Kontakt til sagsbehandler og andre offentlige instanser
  • At strukturere hverdagen
  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Netværksskabelse

Hvem skal jeg kontakte?

Ring på telefon 72 36 06 06

Telefonen er åben alle dage
fra klokken 8.00-23.00

Tryk her for at skrive en sikker henvendelse

Det faglige

Lovgivning

Socialpædagogisk støtte ydes efter Servicelovens § 85.

Du tilknyttes en eller to socialpædagogiske bostøtter, der yder den aftalte støtte og vejledning. Du skal selv være aktiv deltagende. Bostøtten gør ikke tingene for dig, men sammen med dig.

Vi guider, støtter og vejleder med henblik på, at du får størst mulig indflydelse på eget liv.

 Tryk her for at se ServicelovenFeedback

Sidst opdateret

25.05.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Akuttilbuddet

Ring på telefon 72 36 06 06

Telefonen er åben alle dage fra klokken 8.00-23.00

Mandag til fredag er teamet akut udkørende fra klokken 8.00-14.30.

Tryk her for at skrive en sikker henvendelse