Spring til indhold

Specialundervisning

Specialundervisning for unge og voksne med særlige behov varetages af CSU Holbæk - Center for Specialundervisning

Center for Specialundervisning tilbyder

Den 3-årige ungdomsuddannelse

Målgruppen er unge med særlige behov, som efter folkeskolens ophør står uden de fornødne kompetencer til at kunne benytte de eksisterende ungdomsuddannelser.

Bo-afdeling og Klub

Bo-afdelingen skal understøtte de unge beboere i deres udvikling af personlige, sociale og praktiske færdigheder - med særlig fokus på, at de skal kunne klare sig så selvstændigt som overhovedet muligt i deres fremtidige bolig.

Formålet med at gå i klubben er dels et pasningstilbud, men bestemt også et sted, hvor de unge får oplevelser og styrker deres kompetencer.

Kommunikationscenter

Kommunikationscentret består af følgende afdelinger: Hjerneskade- og taleafdelingen, LæseTek og psyk.

Hjerneskadeafdelingen tilbyder rehabilitering og specialundervisning til voksne.

Taleafdelingen tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til voksne med tale- og kommunikationsvanskeligheder.

LæseTek tilbyder specialundervisning til unge og voksne i skriftsproglige vanskeligheder. Psyk.afdelingen tilbyder støtte og undervisning for voksne med psykiske vanskeligheder.

 

 

Du kan læse mere på CSU Holbæks egen hjemmeside:

Besøg CSU Holbæks egen hjemmeside

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2020

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen

Kontakt CSU

CSU Holbæk

Seminarieparken 2

4300 Holbæk

 

CSU Holbæk: Tlf. 72 36 36 07