Spring til indhold

Specialundervisning

Specialundervisning for unge og voksne med særlige behov varetages af CSU Holbæk - Center for Specialundervisning

Center for Specialundervisning tilbyder

Den 3-årige ungdomsuddannelse - STU

Målgruppen er unge med særlige behov, som efter folkeskolens ophør, står uden de fornødne kompetencer til at kunne benytte de ordinære ungdomsuddannelser.

Klub – morgen og eftermiddag samt ferier

Formålet med klubben er dels et pasningstilbud, men bestemt også et sted, hvor de unge får oplevelser og styrker deres kompetencer.

Bo-afdeling - Studiegården

Bo-afdelingen skal understøtte de unge beboere i deres udvikling af personlige, sociale og praktiske færdigheder - med særlig fokus på, at de skal kunne klare sig så selvstændigt som overhovedet muligt i deres fremtidige bolig.

Kommunikationscenter

Kommunikationscentret består af flere tilbud:

Hjerneskadeafdelingen (DNU) tilbyder rehabilitering og specialundervisning til voksne.

Taleafdelingen tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til voksne med tale- og kommunikationsvanskeligheder.

Psyk. afdelingen tilbyder støtte og undervisning for voksne med psykiske vanskeligheder – holdene betegnes i daglig tale som ”de små hold”.

LæseTek tilbyder specialundervisning til unge og voksne i skriftsproglige vanskeligheder. 

NFA Neurofaglig Arbejdsrehabilitering – sigter mod arbejdsfastholdelse, er for folk i den erhvervsdygtige alder.

IKT Informations- og kommunikationsteknologi – unge og voksne som har brug for kommunikationshjælpemidler.

Ungebasen

Jobafklaring for unge som ikke er færdig afklaret i deres STU.

Har du spørgsmål, så kontakt skolen. Måske har vi lige det tilbud/den hjælp som du har brug for!

 

Du kan læse mere på CSU Holbæks egen hjemmeside:

Besøg CSU Holbæks egen hjemmeside

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

07.02.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding

Kontakt CSU

CSU Holbæk

Seminarieparken 2

4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 07

Tilbud til pårørende med erhvervet hjerneskade