Spring til indhold

Voksne med handicap

Her kan du se tilbud til voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne

Du kan læse om botilbud, opgangsbofællesskaber, støtte i egen bolig, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og klubtilbud.

Botilbud for voksne udviklingshæmmede

Som voksen udviklingshæmmet har du mulighed for at søge forskellige boformer. Hvilket botilbud som er bedst for dig skal drøftes og besluttes i samarbejde med din sagsbehandler

Dag- og fritidstilbud

Har du brug for beskæftigelse, aktiviteter og oplevelser i din dagligdag? Vil du gerne møde andre, danne netværk og få indhold i dagligdagen - så er der flere muligheder

Personlig hjælp og støtte

Her kan du se mere om Bo og Støtte, og hjælpemidler

Ledsagelse og merudgifter

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så har du mulighed for at søge hjælp til nødvendige merudgifter eller til ledsagelse


Feedback

Sidst opdateret

09.05.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding