Spring til indhold

Botilbud for voksne udviklingshæmmede

Som voksen udviklingshæmmet har du mulighed for at søge forskellige boformer. Hvilket botilbud som er bedst for dig skal drøftes og besluttes i samarbejde med din sagsbehandler.

Holbæk kommune har en vision for handicapområdet:

"Der er der noget, vi skal, og der er noget, vi vil"

Det gælder også på boligområdet.

Vi ser det som vores opgave at yde hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i dine ressourcer. Det giver dig mulighed for et mere aktivt og selvstændigt liv.

Tåstrup Have

Tåstrup Have er et yderst handicapvenligt bosted for voksne med nedsat funktionsevne.

Tåstrup stræde

Tåstrup Stræde er et bosted for voksne med nedsat funktionsevne.

Opgangsbofællesskabet Konsul Beÿers allé 6, 4300 Holbæk

Her er 13 lejligheder, fordelt på både 2 og 3 værelses lejligheder. De ligger alle i samme opgang.

Opgangsbofællesskabet Lundestræde 15, 4300 Holbæk

Her er 8 lejligheder. Alle er 2-værelses lejligheder. De ligger alle i samme opgang.

Opgangsbofællesskabet Kløverstien 47 og 93, 4300 Holbæk

Her er 11 lejligheder, fordelt på 2 og 3 værelses lejligheder. Lejlighederne er fordelt i 2 opgange, tæt ved hinanden.

Søbæk Have

Søbæk Have er helt nye og moderne lejligheder til borgere, der er udviklingshæmmede, og som har brug for moderat til omfattende støtte.

Opgangs bofællesskabet Lindevej

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Skærmet botilbud for domfældte

Nye § 108- pladser på Søbæk Have.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Inge Kolls