Spring til indhold

Bostedet Søbæk Have

Søbæk Have er et bosted med fuldt moderne egne lejligheder i Jyderup, og med eget aktivitetscenter på adressen
 • På Søbæk Have har du mulighed for at indgå i det sociale fællesskab, og danne relationer til dine medbeboere.
 • Du bliver mødt af personale, som bidrager med støtte til gode oplevelser og en god hverdag.
 • Personalet vil møde dig med en åben og anerkendende tilgang.
 • Vi arbejder sammen ud fra de indsatsmål, som du har lavet med din sagsbehandler.
 • Du får tilknyttet en til to kontaktpersoner, der yder den aftalte støtte og vejledning.
 • Du får støtte til at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt.
 • Personalet yder pædagogisk og sundhedsfaglig støtte.
 • Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at give dig størst mulig indflydelse på eget liv.

Lejlighederne

Bostedet Søbæk Have ligger i Jyderup, tæt på skov og sø

Søbæk Haves lejligheder består af otte mindre bogrupper i et plan.

Lejlighederne er på cirka 50 kvadratmeter. Alle lejligheder er indrettet med stue, soveværelse, tekøkken og stort badeværelse.
Til de fleste lejligheder er der en terrasse.
Her fra er der adgang til stisystemer i en charmerende have, som kan nydes året rundt.
Du får også dit eget kælderrum, hvor du kan opbevare personlige ejendele.

Lejlighedens placering i direkte tilknytning til fælles opholdsrum, aktivitetstilbud og uderum giver dig gode valgmuligheder i hverdagen. 

Der er overalt i Søbæk Have lagt vægt på tilgængelighed. Det er muligt at komme til alle bo-grupper, aktivitetstilbud og andre fællesfaciliteter via både indendørs gangarealer og udendørs stisystemer.

 

Dagligdag og personale

På Søbæk Have hjælper vi dig med at gøre din hverdag så god og meningsfuld som muligt.

Dagligdag

Du kan få hjælp til eksempelvis personlig hygiejne, til morgenmad, medicinhåndtering og til at komme af sted til aktivitetstilbud på Søbæk Have, på arbejde eller andre tilbud. 

Du kan også få støtte til bankmøder, lægebesøg og tøjindkøb, til venskaber og udvikling eller vedligeholdelse af dine kompetencer.

Den individuelle støtte har du aftalt med din sagsbehandler.

Tryk her for at komme til Søbæk Haves Aktivitetscenter

Medbestemmelse

Vi tager individuelle hensyn til hver beboer, og inddrager dig altid i det omfang dine handicaps gør det muligt.
Der afholdes jævnligt husmøder i nogle af bogrupperne.

Fællesaktiviteter

Søbæk Have har gode rammer for hyggeligt samvær (også på tværs af grupperne) som:

 • Gynger
 • Guitarspil
 • Gåture
 • Køreture
 • Aftenskole/musik
 • Film
 • Bræt- og kortspil

Derudover kan du deltage i eksempelvis:

 • Julearrangementer
 • Sommerfest
 • Sankt Hans 
 • Musikfestival
 • Feriekoloni

Personale

Der er medarbejdere døgnet rundt.

Medarbejderne har mange forskellige faglige kvaliteter.
På Søbæk Have er ansat: social- og sundhedsassistenter, pædagoger, pædagogisk assistenter, pædagog medhjælpere, pedel og pedel medhjælper, rengøringsassistenter, administrativ medarbejder og afdelingsledere.

Medarbejderne på bostedet Søbæk Have har et positivt menneskesyn, er rummelige, respektfulde og udviser ligeværdighed og ydmyghed i omgang med andre mennesker.

ØkonomiDu laver en lejekontrakt med boligselskabet VAB.

Huslejen ligger på ca. 7600 kr. inklusive a-conto betaling til varme og vand. 
El afregnes direkte til energiselskabet.
Indskud er 37.000 kr.

Derudover kan du ansøge om boligydelse.

Hvem kan få lejlighed på Søbæk Have?Søbæk Have er for dig der er fyldt 18 år med fysiske og psykiske handicaps.
Søbæk Have er til dig der er udviklingshæmmet, og som har brug for moderat til omfattende støtte.

Du har måske verbalt sprog, eller bruger anden kommunikationsform.
Du kan have udfordringer i adfærden, både i forhold til dig selv, og i sociale sammenhænge.

Hvordan får du en lejlighed på Søbæk Have ?Du skal tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få en lejlighed på Søbæk Have.
Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

Fagligt og for studerendeParagraffer

Indsatsen består af følgende ydelser:

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Socialpædagogisk støtte (§ 85)
Længerevarende botilbud, § 108
Midlertidigt botilbud, § 107

Faglig tilgang

 • Anerkendende tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang

Metoder

 • Tegn til Tale (TTT)
 • Sanseintegration
 • Low Arousal
 • Det fælles tredje
 • Skærmning
 • Kommunikationspas

Klik her for at finde bostedet Søbæk Have på Tilbudsportalen

For studerende

På bostedet Søbæk Have modtager vi pædagogstuderende og pædagogiske assistenter. 

Her kan du læse vores praktikstedsbeskrivelse

Ledige stillinger på Søbæk Have

Her kan du se ledige stillinger. Du har også mulighed for at søge som timelønnet vikar. Send gerne en uopfordret ansøgning.

Her kan du se ledige stillinger

 

Her kan de se ledige stillinger i aktivitetscenteret

Tilsyn

Her kan du læse den nyeste tilsynsrapport for Søbæk Have

Klik her for at læse den nyeste tilsynsrapport for Søbæk HaveFeedback

Sidst opdateret

03.02.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Søbæk Have

Bostedet Søbæk Have
Søbæksvej 30
4450 Jyderup

Hverdage klokken 
9.30 - 15.45
Telefon: 72 36 96 96

Tryk her for sikker henvendelse

Centerleder 
Peter Rummelhoff 
Telefon: 72 36 32 79

Afdelingsleder 18B og 30
Maiken Jensen
Telefon: 72 36 87 18 

Afdelingsleder 22 & 24 samt Aktivitetscenter 
Anja Wenneke Astrup 
Telefon: 72 36 49 51

Afdelingsleder 18A, 20, 26 & 28
Gitte Nygaard 
Telefon: 72 36 25 52