Spring til indhold

Fagligt og for studerende

Paragraffer

Indsatsen består af følgende ydelser:

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Socialpædagogisk støtte (§ 85)
Længerevarende botilbud, § 108
Midlertidigt botilbud, § 107

Faglig tilgang

  • Anerkendende tilgang
  • Relationspædagogisk tilgang

Metoder

  • Tegn til Tale (TTT)
  • Sanseintegration
  • Low Arousal
  • Det fælles tredje
  • Skærmning
  • Kommunikationspas

Klik her for at finde bostedet Søbæk Have på Tilbudsportalen

For studerende

På bostedet Søbæk Have modtager vi pædagogstuderende og pædagogiske assistenter. 

Her kan du læse vores praktikstedsbeskrivelseFeedback

Sidst opdateret

19.11.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans