Spring til indhold

Skærmet botilbud for domfældte

Nye § 108- pladser på Søbæk Have.

På Søbæk Have åbnes i august 2016 et udvidet § 108 bo-tilbud i nyistandsatte lokaler.

Målgruppen er borgere over 18 år med udviklingshæmning og store adfærdsmæssige udfordringer.

Vi bygger 4 dejlige to-rums boliger med eget bad og toilet og trinette køkken. Boligerne bliver fordelt på to bogrupper. Der bliver to køkkener og opholdsstuer samt terrasser og gode udearealer.

I naturskønne omgivelser ligger bostedet Søbæk Have tæt på Skarridsø og skovområder, og omkring os er parkareal med stisystemer, som forbinder Søbæk Haves § 85-bolier og aktivitetscenter med de nye § 108-boliger.

Vi arbejder anerkendende og relations-orienteret baseret på en professionel etisk tilgang, som bygger på værdierne ordentlighed, åbenhed og høj faglighed.

LIVSMESTRING

Et ophold på Søbæk Have er et individuelt tilrettelagt forløb, hvor den enkelte borgere ressourcer og kompetencer er centrum for planer og indhold i en dagligdag, som kan planlægges i samarbejde med arbejds/aktivitets- eller uddannelsesinstitutioner.

Indflydelse på eget liv og deltagelse i det nære miljø får plads i dagligdagen, og trygheden her danner basis for, at borgerne kan opleve bo-gruppen som eget hjem. Der er muligheder for kreative udfoldelser f.eks. udøvelse af musik, male og lign. aktiviteter, der er med til at styrke sociale relationer og giver mulighed for at spejle sig positivt i medarbejdere og medbeboere. Derigennem opbygges selvtillid og mulighed for at udvikle sociale færdigheder i et sikkert og trygt pædagogisk miljø. 

 Feedback

Sidst opdateret

12.06.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans