Spring til indhold

Skærmet botilbud på Søbæk Have 18B

Det udvidede bo-tilbud på Søbæk Have 18B med skærmede pladser åbnede i 2016.

Målgruppen er borgere over 18 år med udviklingshæmning og store adfærdsmæssige udfordringer. Borgerne kan være domsanbragte. Tilbuddet er efter §108 i SEL.

Afdelingen rummer 4 dejlige to-rums boliger med eget bad og toilet og trinette køkken. Boligerne er fordelt på to bogrupper. Der er to køkkener og opholdsstuer samt terrasser og gode udearealer.

I naturskønne omgivelser ligger bostedet Søbæk Have tæt på Skarridsø og skovområder, og omkring os er parkareal med stisystemer, som forbinder alle Søbæk Haves boliger og Søbæk Haves aktivitetscenter med de skærmede boliger.

Vi arbejder anerkendende og relations-orienteret baseret på en professionel etisk tilgang, som bygger på værdierne ordentlighed, åbenhed og høj faglighed.

LIVSMESTRING

Et ophold på Søbæk Have er et individuelt tilrettelagt forløb, hvor den enkelte borgers ressourcer og kompetencer er centrum for planer og indhold i en dagligdag, som kan planlægges i samarbejde med arbejds/aktivitets- eller uddannelsesinstitutioner.

Indflydelse på eget liv og deltagelse i det nære miljø får plads i dagligdagen, og trygheden her danner basis for, at borgerne kan opleve bo-gruppen som eget hjem. Der er muligheder for kreative udfoldelser f.eks. udøvelse af musik, male og lign. aktiviteter, der er med til at styrke sociale relationer og giver mulighed for at spejle sig positivt i medarbejdere og medbeboere. Derigennem opbygges selvtillid og mulighed for at udvikle sociale færdigheder i et sikkert og trygt pædagogisk miljø. 

 Feedback

Sidst opdateret

18.09.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Søbæk Have

Bostedet Søbæk Have
Søbæksvej 30
4450 Jyderup

Hverdage klokken 
9.30 - 15.45
Telefon: 72 36 96 96

Tryk her for sikker henvendelse

Centerleder 
Peter Rummelhoff 
Telefon: 72 36 32 79

Afdelingsleder 18B og 30
Maiken Jensen
Telefon: 72 36 87 18 

Afdelingsleder 22 & 24 samt Aktivitetscenter 
Anja Wenneke Astrup 
Telefon: 72 36 49 51

Afdelingsleder 18A, 20, 26 & 28
Gitte Nygaard 
Telefon: 72 36 25 52