Spring til indhold

Hvem kan få lejlighed på Tåstrup Have?

Tåstrup Have er målrettet dig, med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.

Det kan eksempelvis være:

  • Downs syndrom
  • Autisme
  • Udviklingsforstyrrelser der medfører kommunikative og sociale problemer
  • Psykisk funktionsnedsættelse med baggrund i manglende mental udvikling eller kognitive skader.

Du skal være selvhjulpen i mange af dagligdagens gøremål. Du skal ud fra støtte og vejledning kunne mestre personlig hygiejne, almindelig daglig levevis og almindelige indkøb.Feedback

Sidst opdateret

26.05.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans