Spring til indhold

Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed. Vi arbejder med en anerkendende og relations orienteret tilgang til den enkelte borger.

Borgeren tilknyttes 1-2 hjemmevejledere, der yder den aftalte støtte og vejledning.

Hjemmevejlederen støtter borgeren i at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt. Hjemmevejlederen yder pædagogisk støtte. Det betyder at borgeren selv skal være aktiv deltagende.

Hjemmevejlederen gør ikke tingene for borgeren, men sammen med borgeren.

Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at give borgeren størst mulig indflydelse på eget liv.Feedback

Sidst opdateret

07.01.2020

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen