Spring til indhold

Opgangs bofællesskabet Lindevej

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Opgangen Lindevej 8D er beliggende i Jyderup

Lindevej er dels et paragraf 85 tilbud om støtte i eget hjem efter behov og desuden et paragraf 104 aktivitets og samværstilbud. Dvs. at borgere der bevilliges støtte i eget hjem automatisk tilbydes aktivitetstilbuddet, med mulighed for deltagelse i madklubber og aktiviteter.

Aktivitetstilbuddet er åbent to ugentlige aftener samt i weekenden. Bo og Støttetilbud yder pt. støtte til i alt 17 borgere i Jyderup området. Heraf bor de 8 borgere i umiddelbar tilknytning til opgangen. De øvrige bor i egne boliger nærområdet.

BoligenFeedback

Sidst opdateret

07.01.2020

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen