Spring til indhold

Gensidige forventninger

Hvad kan du forvente?

 • På Lundestrædet har du mulighed for at indgå i det sociale fællesskab, og danne relationer til dine medbeboere.
 • Du bliver mødt af uddannet personale, som bidrager med støtte til løsning af de problemstillinger, du kan opleve i hverdagen.
 • Personalet vil møde dig med en åben og anerkendende tilgang.
 • Vi arbejder sammen ud fra de indsatsmål, som du har lavet med din sagsbehandler.
 • Du får tilknyttet en til to hjemmevejledere, der yder den aftalte støtte og vejledning.
 • Du får støtte til at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt.
 • Hjemmevejlederen yder pædagogisk støtte. Det betyder at du selv skal være aktiv deltagende.
 • Hjemmevejlederen gør ikke tingene for dig, men sammen med dig.
 • Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at give dig størst mulig indflydelse på eget liv.

Hvad forventer vi?

 • At du er en god nabo og tager hensyn til de andre.
 • At du to til tre gange om ugen deltager i den sociale kultur omkring fællesspisning, du betaler for dit måltid og deltager i en turnus om tilberedning samt oprydning.
 • At du deltager i opgangsmøde fire gange årligt.
 • At du kun ryger i egen lejlighed eller udenfor.
 • At du overholder de foreskrevne husregler fra Lejerbo


Feedback

Sidst opdateret

26.05.2021

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans