Spring til indhold

Søbæk Have

Søbæk Have er helt nye og moderne lejligheder til borgere, der er udviklingshæmmede, og som har brug for moderat til omfattende støtte.

Søbæk Have består af seks mindre bo-grupper i et plan, der er samlet parvis som vinkelhuse, med fælles terrasser og store udendørs atriumgårde og parklignende have.

Søbæk Have ligger i naturskønne omgivelser, i gå afstand til Jyderup by.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret og i øvrigt kan du finde flere oplysninger på www.tilbudsportalen.dk

 

Søbæk Haves udvidede aktivitetscenter åbner d. 01. oktober 2016. Her kan du læse mere om aktivitetscentrets tilbud.

Du kan også læse artiklen fra Nordvestnyt fra den 5. feb. 2016 "Beboere på plads i Søbæk Have"

Du kan også læse mere om Søbæk Have i vores pjece.

Målgrupper på Søbæk Have

Her kan du læse mere om målgrupperne på Søbæk Have.

Målgruppebeskrivelse for Søbæk Have

 

Målgruppe A: Borgere over 18 år med udviklingshæmning

Målgruppen har et moderat behov for støtte.

Uddybning af målgruppe A:

 • Borgeren har et moderat kognitivt udviklingsniveau

 • Borgeren har en moderat psykisk funktionsnedsættelse

 • Borgeren kan have en fysisk funktionsnedsættelse

 • Borgeren kan have psykiatriske sidediagnoser og udviklingsforstyrrelse, som kan medføre kommunikative og sociale problemer

 • Borgerne kan have aldersbetingede problematikker

Målgruppe B: Borgere over 18 år med udviklingshæmning, multiple funktionsnedsættelser* og immobilitet

Målgruppen har et massivt behov for støtte

Uddybning af målgruppe B:

 • Borgeren har et moderat tillavt kognitivt udviklingsniveau

 • Borgeren har omfattende fysisk funktionsnedsættelse og er immobil

 • Borgeren har en omfattende psykisk funktionsnedsættelse

 • Borgeren kan have psykiatriske sidediagnoser og udviklingsforstyrrelse

 • Borgeren har en omfattende kommunikationsnedsættelse

 

Målgruppe C: Borgere over 18 år med udviklingshæmning, multiple funktionsnedsættelser* og støttekrævende adfærd**

Målgruppen har et massivt behov for støtte

Uddybning af målgruppe C:

 • Borgeren har et moderat til lavt kognitivt udviklingsniveau

 • Borgeren har en støttekrævende adfærd som f.eks. udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd eller hyperaktivitet

 • Borgeren har en omfattende psykisk funktionsnedsættelse

 • Borgeren kan have en fysisk funktionsnedsættelse

 • Borgeren kan have psykiatriske sidediagnoser og udviklingsforstyrrelse

 • Borgeren har en omfattende kommunikationsnedsættelse

 

* ’Multipel funktionsnedsættelse’ skal forstås som en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktion, herunder også mentale funktioner, som er kendetegnet ved et manglende talesprog. Multipel funktionsnedsættelse er mere end blot en flerhed af problemstillinger. Gruppen har store medfødte eller tidligt erhvervede neurologiske og kortikale skader. De hyppigste diagnoser er cerebral parese og muskelsygdom, mental retardering, synshandicap, medfødte misdannelser og epilepsi (ordforklaring på Tilbudsportalen).

** ’Støttekrævende adfærd’ skal ikke forstås som adfærd, der nødvendigvis kræver mere støtte end den støtte, som ligger i taksten. Betegnelsen bruges for at vise, at det behov for støtte, som borgeren har, centrerer sig om borgerens adfærd. 

Faglige tilgange og metoder

På linket herunder kan du læse om de faglige tilgange og metoder, som vi arbejder med på Søbæk Have.

 

 

 Faglige tilgange og metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikstedsbeskrivelse

Søbæk Haves praktikstedsbeskrivelse

Her kan du se vores praktikstedsbeskrivelse.Sidst opdateret

08.01.2020

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen

Kontakt Søbæk Have

Adresse

Søbæksvej 30

4450 Jyderup

Hovednummer

72 36 96 96 på hverdage 9.00 - 15.00

Afdelingsleder 18A, 20 samt Bo & Støtte Jyderup- Pernille Christoffersen 72 36 74 82 perch@holb.dk

Afdelingsleder 18B - Maiken Jensen 72 36 87 18 maije@holb.dk   

Afdelingsleder 22 & 24 samt Aktivitetscenter - Anja Wenneke Aastrup 72 36 49 51  anjae@holb.dk 

Afdelingsleder 26 & 28 - Gitte Nygaard 72 36 25 52 ginyg@holb.dk