Spring til indhold

Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles Professionsetik.

Vi arbejder i dit hjem med, respekt for og anerkendelse af dig, dine ønsker og dine behov.

Vi indgår alle i et forpligtende teamsamarbejde med dig.

Du vil få tilbud om at få udarbejdet en handleplan. Dvs. en plan for udvikling af nogle områder som du ønsker at blive bedre til.

Vi arbejder med at beboerne inddrages i alle funktioner i hverdagen. Beboeren indgår aktivt i dialog omkring ønsker og behov for hverdagen og i tilværelsen som helhed.

Vi arbejder med inddragelse af beboere i form af husmøder i hvert hus. Husmøderne holdes hver anden måned. Her er det muligt at debattere forskellige udfordringer og ønsker med sine medbeboere.

Vi afholder beboerråds møder. Beboerrådet består af valgte beboere fra hvert hus. På beboerrådsmøderne drøftes nye tiltag, festlige arrangementer. (Centerfest, sommerfest og julekomsammen).Feedback

Sidst opdateret

07.01.2020

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen