Spring til indhold

For studerende

Tåstrup Have modtager 1 lønnet studerende pr. halvår.

Som studerende starter du med et intro forløb hvor du går som føl hos en uddannet pædagog.

Det er ikke nødvendigvis den samme pædagog der står for al introen i det daglige arbejde.

Din arbejdsplan tilrettelægges så den er i sammenhæng med husets øvrige plan og altid efter gældende overenskomst.

Arbejdstidens placering er i dag- og aftentimerne, hver anden weekend, samt på enkelte helligdage.

Læs vores praktikstedsbeskrivelse

Tåstrup Have tilbyder

Tåstrup Have er et botilbud for udviklingshæmmede, og på denne side kan du læse mere om, hvad vi tilbyder som arbejdsplads.

Som medarbejder hos os får du indblik i arbejdet med udviklingshæmmede, og du får mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer og din identitet. 

Erfaring i praksis

Du får konkrete erfaringer ved at blive indført i Tåstrup Haves kultur og dagligdag. Det sker blandt andet ved at få kendskab til målsætninger og pædagogiske holdninger.

Du bliver også orienteret om beboernes baggrund, sociale netværk, arbejde eller dagtilbud og fritid. Her vil du desuden blive indført i, hvordan beboerne hjælpes med eksempelvis økonomi.

Faglige kompetencer

Du udvikler dine faglige kompetencer ved at blive indført i specialviden og viden om brugerindflydelse. Eksempelvis vil du få adgang til faglitteratur og tidsskrifter. Derudover bliver du indført i processer, der handler om magt, omsorg, gældende love og cirkulærer.

Det vil være med til at udvikle dig i forhold selvstændighed, ansvarlighed og analytiske kompetencer. 

Personalet på Tåstrup Have er meget engageret og med en høj faglighed. Alt pædagogisk personale er forpligtet til at give råd og vejledning i det daglige.

krav og forventningerDu aftaler et besøg før praktikken.

Du kommer med en åben og positiv holdning til at arbejde med mennesker,    der har brug for hjælp/ støtte og vejledning.

Du skal deltage aktivt i "livet" på Tåstrup Have

Du har ansvaret for at stille relevante spørgsmål i forhold til arbejdsgange, metoder og pædagogik.

Du deltager aktivt i mødevirksomhed, såvel mundtligt som skriftligt.

Du tager de problemstillinger op som evt. kan opstå i et studieforløb.

Du har pligt til at læse relevant litteratur, gøre sig overvejelser om pædagogiske problemstillinger og være forberedt til vejlednings/supervisionstimer med den praktikansvarlige.

Efter det første besøg på Tåstrup Have udfærdiger du en foreløbig plan for faglige og personlige mål.Feedback

Sidst opdateret

10.12.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen