Spring til indhold

Klubtilbud Kig Ind i Holbæk

Kig Ind er en klub til dig som er voksen med funktionsnedsættelse. Du kan komme og være sammen med andre og finde nye venner og kammerater.

Kig Ind har åbent 2 gange om ugen. Tirsdage og torsdage fra kl. 15.00 - 21.00 og 2-3 weekender om måneden.

Madklubben er en del af tilbuddet. Du skal tilmelde dig senest dagen før, hvis du gerne vil spise med. I madklubben vil du sammen med dine kammerater være med til at lave maden og vakse op bagefter.

Kig ind udsender hver måned en aktivitetskalender og invitationer til aktiviteter, som du kan melde dig til.

i klubben spiller vi kort og brætspil, snakker, pjatter, læser sladderblade, spiller Play station og Wii. Vi har gå-hold og faste aftner med banko og bowling.

Weekendaktiviteterne kan være alt fra kro-bal, skovture m. madkurv til koncerter og meget mere. Klubben deltager også på festivaller - f.eks. Sjølund- og Sjællandsfestivalen.

Kig Ind har en årlig sommerferietur til et sted i det danske land.

Vi ønsker, at du er en aktiv del af klubben, at du har lyst til at komme med forslag til aktiviteter og vil være med til at udvikle klubben både gennem brugerrådet og som menigt medlem.

Du skal være medlem af Kig Ind for at kunne deltage i alle vores aktiviteter. Det koster 100 kr. om måneden. Du er velkommen til at besøge klubben et par gange, før du melder dig ind, for at se om klubben er noget for dig.

Du finder telefonnumre under kontakt her i højre side. du er meget velkommen til at ringe til os og lave en aftale om, hvornår du kan komme på besøg.

 

Kig Ind er er selvvisiterende for borgere i Holbæk Kommune.

Borgere fra andre kommuner skal sikre sig betalingstilsagn fra deres betalingskommune.

 

 

Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles professionsetik.

Kig Inds opgave er:

  • at skabe sociale aktiviteter under trygge forhold
  • at give brugeren mulighed for at møde ligestillede, så et socialt netværk kan opstå, også udenfor Kig Inds rammer
  • at brugeren gennem medbestemmelse i planlægning og afviklingen af aktiviteter føler sig betydningsfuld, får større selvværd og vedligeholder eller udvikler sine evner
  • at skabe oplevelser for brugeren der kan være med til at forebygge ensomhed og isolation.
  • at skabe en egen kultur i et fællesskab af ligestillede
  • at give indsigt i almene samfundsforhold
  • at udvikle sociale færdigheder
  • at lukke op til lokalsamfundet efter brugerens evner
  • at give brugeren en oplevelse af ejerskab af et fristed


Sidst opdateret

05.12.2019

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen

Kontakt

Kig Ind - klubtilbud

Mellemvang 9,

4300 Holbæk

Tlf. 72 36 81 41

Socialpædagog Birgitte Haagensen Møller

tlf. 72 36 40 45

mail: birha@holb.dk

Afdelingsleder Jørgen Hull Fregerslev

Tlf. 72 36 44 87

mail: joeha@holb.dk