Spring til indhold

Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles professionsetik.

Kig Inds opgave er:

  • at skabe sociale aktiviteter under trygge forhold
  • at give brugeren mulighed for at møde ligestillede, så et socialt netværk kan opstå, også udenfor Kig Inds rammer
  • at brugeren gennem medbestemmelse i planlægning og afviklingen af aktiviteter føler sig betydningsfuld, får større selvværd og vedligeholder eller udvikler sine evner
  • at skabe oplevelser for brugeren der kan være med til at forebygge ensomhed og isolation.
  • at skabe en egen kultur i et fællesskab af ligestillede
  • at give indsigt i almene samfundsforhold
  • at udvikle sociale færdigheder
  • at lukke op til lokalsamfundet efter brugerens evner
  • at give brugeren en oplevelse af ejerskab af et fristed


Feedback

Sidst opdateret

07.01.2020

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen