Spring til indhold

Fagligt

Kig Ind - Aktivitets- og Samværstilbud ved Servicelovens § 104 - En del af Det Specialiserede Voksenområde ”Aktiv hele livet” Holbæk Kommune

Kig Inds kerneopgave:

Livsmestring – evnen til at mestre dele af sit eget liv.

Voksne Specialcenter Holbæk og Kig Inds værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Om Kig Ind:

Kig Ind er et aktivitets- og samværstilbud til voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.
Her er 75 pladser.

Kig Ind er et fritidstilbud og vi betragter tilbuddet som medlemmernes fristed.
Vi øger din livskvalitet gennem følgende:

- giver indflydelse på så mange beslutninger som muligt.

- øger respekten og ansvaret over for dig selv og andre

- skaber mulighed for at give en aktiv og lærerig fritid - under trygge rammer

- inddrages i driften gennem diverse udvalg

- støtter i skabelsen af en egenkultur

- giver sjove og glade oplevelser, i et fællesskab

- skaber netværk

- lukker op til lokalsamfundet på medlemmets præmisser og evner

- udvikler tilbuddet løbende gennem brugerundersøgelser og kurser

Faglige tilgange:

Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles professionsetik.

Læs mere om Kig Ind på Tilbudsportalen ved at trykke her

 Feedback

Sidst opdateret

12.06.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans

Kontakt Kig Ind

Telefonisk kontakt:
Tirsdag klokken 8 - 16
Torsdag klokken 11 - 15

Mellemvang 9
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 81 41

Tryk her for sikker henvendelse

Socialpædagog
Birgitte Haagensen Møller
Telefon: 72 36 40 45

 

Afdelingsleder: Jørgen Hull Fregerslev

Her ligger Kig Ind