Spring til indhold

Personlig hjælp og støtte

Her kan du se mere om Bo og Støtte, og hjælpemidler

Er du udviklingshæmmet og bor i din egen bolig, og har brug for hjælp i din dagligdag, skal du kontakte din sagsbehandler og drøfte hvilke muligheder der findes. Din sagsbehandler vurderer hvilken støtte, du kan tilbydes

Bo og Støtte

Bo & Støtte yder støtte, vejledning og hjælp til dig med nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Hjælpemidler

Du kan modtage støtte til en lang række hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og det vurderes, at hjælpemidlet vil give dig en væsentlig daglig lettelse


Feedback

Sidst opdateret

05.06.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding