Spring til indhold

Bo og Støtte

Bo & Støtte yder støtte, vejledning og hjælp til dig med nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Bo og Støtte består af en række pædagogisk uddannede hjemmevejledere, som kommer i dit hjem eller som står for støtte og hjælp i grupper.
Du kan tale med din sagsbehandler i kommunen om, hvilke støttebehov du har.

Hvem kan få hjælp?Hvis du har en betydelig nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og bor i eget hjem, kan du få hjælp fra en hjemmevejleder.

Hvilken slags hjælp?Du kan for eksempel få støtte og vejledning til:

  • Personlig hygiejne
  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Indkøb
  • Madlavning
  • Økonomi
  • Posthåndtering
  • Skabe netværk
  • Hjælp til lægebesøg

Den støtte, du bevilges, kan foregå som individuel støtte i dit eget hjem eller som støtte i en gruppe.
Du og din hjemmevejleder vil sammen finde ud af hvordan støtten til dig bedst tilrettelægges.

Gruppestøtte kan f.eks. give mening, hvis du skal ydes støtte i madlavning eller netværksskabelse.
I Holbæk Kommune ydes gruppestøtte enten i Banehuset i Jyderup eller i Multihuset i Holbæk.

Hvem skal jeg kontakte?Du kan tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få bevilget en støtte- og kontaktperson.
Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

Det fagligeParagraf

Bo og støtte yder støtte efter Servicelovens § 85. 

Du tilknyttes 1-2 hjemmevejledere, der yder den aftalte støtte og vejledning.
Hjemmevejlederen støtter dig i at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt.
Hjemmevejlederen yder pædagogisk støtte. Det betyder at du selv skal være aktiv deltagende.

Hjemmevejlederen gør ikke tingene for dig, men sammen med dig.

Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at give dig størst mulig indflydelse på eget liv.

Tryk her for at se ServicelovenFeedback

Sidst opdateret

12.06.2020

Ansvarlig redaktør

Rie Lindekrans