Spring til indhold

Støtte i eget hjem

Her kan du se mere om støtte- kontaktperson og hjælpemidler

Er du udviklingshæmmet og bor i din egen bolig, og har brug for hjælp i din dagligdag, skal du kontakte din sagsbehandler og drøfte hvilke muligheder der findes.Din sagsbehandler vurderer hvilken støtte du kan tilbydes.

Bo og Støtte

Bo & Støtte yder støtte, vejledning og hjælp til borgere med nedsat fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse

Hjælpemidler

Du kan modtage støtte til en lang række hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og det vurderes, at hjælpemidlet vil give dig en væsentlig daglig lettelse


Feedback

Sidst opdateret

04.03.2020

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen

Kontakt

Kontakt til sagsbehandler i

Holbæk kommune

Telefon  72 36 36 36