Spring til indhold

Bo og Støtte

Bo & Støtte yder støtte, vejledning og hjælp til borgere med nedsat fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse

Bo og støtte består af en række pædagogisk uddannede hjemmevejledere som kommer i dit hjem.
Du kan tale med din sagsbehandler i kommunen om, hvilke støttebehov du har.

Hvem kan få hjælp?Hvis du har en betydelig nedsat fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få hjælp fra en støtte- og kontaktperson.

Hvilken slags hjælp?Du kan for eksempel få støtte og vejledning til:

  • Personlig hygiejne
  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Indkøb
  • Madlavning
  • Økonomi
  • Posthåndtering
  • Skabe netværk
  • Hjælp til lægebesøg

Hvem skal jeg kontakte?Du kan tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få bevilget en støtte- og kontaktperson.
Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

Det fagligeParagraf

Bo og støtte yder støtte efter Servicelovens § 85. 

Borgeren tilknyttes 1-2 hjemmevejledere, der yder den aftalte støtte og vejledning.
Hjemmevejlederen støtter borgeren i at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt.
Hjemmevejlederen yder pædagogisk støtte. Det betyder at borgeren selv skal være aktiv deltagende.

Hjemmevejlederen gør ikke tingene for borgeren, men sammen med borgeren.

Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at give borgeren størst mulig indflydelse på eget liv.

Tryk her for at se ServicelovenFeedback

Sidst opdateret

04.03.2020

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen