Spring til indhold

Det faglige

Paragraf

Bo og støtte yder støtte efter Servicelovens § 85. 

Borgeren tilknyttes 1-2 hjemmevejledere, der yder den aftalte støtte og vejledning.
Hjemmevejlederen støtter borgeren i at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt.
Hjemmevejlederen yder pædagogisk støtte. Det betyder at borgeren selv skal være aktiv deltagende.

Hjemmevejlederen gør ikke tingene for borgeren, men sammen med borgeren.

Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at give borgeren størst mulig indflydelse på eget liv.

Tryk her for at se Serviceloven



Feedback

Sidst opdateret

04.03.2020

Ansvarlig redaktør

Katrine Bærentsen