Spring til indhold

Psykisk sårbar

Psykisk sårbarhed rammer bredt. Nogle har en sindslidelse og vi kan alle havne i en akut psykisk krise. Det kan være et barn, der ikke trives, en ung der bliver ramt af stress, eller en voksen der mister sit job eller sin partner.

Psykisk rådgivning til børn

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, udvikling og læring i en skole eller institution, skal du i første omgang selv kontakte stedet, hvor dit barn går.

Medarbejderne vil gøre alt for at hjælpe dit barn. Det kan eventuelt ske i samarbejde med Børneindsatsen.

Hvis du har brug for mere rådgivning, er du velkommen til at kontakte os i Børneindsatsen.

Ring 72 36 36 36 - og spørg efter Børneindsatsen.

Psykisk førstehjælp

Hvis du har det psykisk svært og har brug for en samtale nu og her, kan du ringe anonymt til os i Akuttilbuddet.

Hvis du er pårørende, nabo, fagperson eller på anden måde kender til et menneske, som har brug for hjælp, kan du kontakte også kontakte os i Akuttilbuddet.

Er du i en akut psykisk eller social krise fordi du for eksempel mister dit job, bolig eller en der står dig nær, kan du opleve:

  • Angst
  • Stress
  • Psykisk sammenbrud
  • Sindslidelse

Ring 72 36 06 06

Telefonen er åben alle dage fra klokken 8.00-23.00.

Læs mere om psykisk førstehjælp

Støtte- og kontaktpersoner

Som psykisk sårbar har du mulighed for at søge om at få personlig støtte, der har som formål at give dig størst mulig selvbestemmelse og gøre dig så uafhængig af andre som muligt.

Læs mere om støtte- og kontaktpersoner

Aktiviteter for psykisk sårbare

Vi har mødesteder og forskellige idrætstilbud, hvor du har mulighed for at mødes med andre og kan deltage i grupper og aktiviteter.

Læs mere om mødestederne og idrætstilbudene her

Botilbud for psykisk sårbare

Holbæk Kommune har flere forskellige former for botilbud til dig med en psykisk lidelse. Det kan enten være opgangsbofællesskaber, hvor du bor i din egen lejlighed, eller det kan være et botilbud med døgndækning.

Læs mere om botilbudFeedback

Sidst opdateret

11.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin