Spring til indhold

Hvis der mangler hænder og plads

Det forventes, at pasningsbehovet vil være stigende i den kommende tid. Hvis pasningsbehovet i et børnehus overstiger den plads, der er til rådighed, og/eller der ikke er tilstrækkeligt med medarbejdere til at holde åbent for alle børn i 35 timer og samtidig tilbyde nødpasning, skal den pædagogiske leder i samråd med områdelederen iværksætte følgende i nedenstående prioriterede rækkefølge:

  1. Tilbyde nødpasning i 52 timer for de familier, hvor begge forældre eller en enlig forælder varetager kritiske funktioner af vital betydning for løsning af den nuværende sundhedsmæssige krise, samt til børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov (prioritering af gruppe 1 og 2 af de nødpasningsberettigede børn).
  2. Finde lokale løsninger for de øvrige forældre der delvist imødekommer deres behov. Det kan f.eks. være ved at reducere det daglige timetal for pasning eller ved at begrænset tilbuddet til at gælde nogle dage om ugen.


Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin