Spring til indhold

Hvis et børnehus må lukke

Børnehuse og dagplejen kan komme til at stå i en situation, hvor en høj grad af mangel på personale (f.eks. på grund af sygdom) eller de hygiejniske forhold (rengøring og adgang til værnemidler) betyder, at det ikke er muligt at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det vil derfor ikke være sundhedsmæssigt forsvarligt at holde børnehuset eller dagplejeområdet åbent.

I så tilfælde skal der træffes beslutning om, at børnehuset genlukkes, indtil det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Den pædagogiske leder er ansvarlig for at orientere områdeleder og chef for Læring & Trivsel, hvis det vurderes, at forholdene ikke er sundhedsmæssige forsvarlige. Beslutningen om en eventuel lukning træffes af chefen for Læring & Trivsel, der også træffer beslutning om, hvornår en genåbning kan ske, når de nødvendige forudsætninger er bragt på plads.

Ved en genlukning af børnehuset eller dagplejeområdet tilbydes der i det omfang, det er sundhedsmæssigt forsvarligt og i prioriteret rækkefølge, stadig nødpasning for følgende grupper:

  1. Børn, hvor begge forældre eller en enlig forælder varetager kritiske funktioner af vital betydning for løsning af den nuværende sundhedsmæssige krise og som ikke har andre pasningsmuligheder.
  2. Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.
  3. Børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, som fysisk skal møde på arbejde og som ikke har andre pasningsmuligheder.

Nødpasningen tilbydes som udgangspunkt i den normale ugentlige åbningstid på 52 timer.

I enkelte tilfælde kan tilbuddet om nødpasning ske ved at barnet overflyttes til et andet børnehus og her indgår i en fast børnegruppe, indtil barnets eget børnehus/dagpleje genåbnes.Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin