Spring til indhold

Hvorfor er præciseringer nødvendige?

Konkret har det i praksis vist sig, at forældrenes behov for pasning er større end først forventet og overstiger den kapacitet børnehusene aktuelt har til rådighed i form af areal og personaleressourcer.

Mange af børnehusene har derfor været nødsaget til at reducere i åbningstiden og/eller lade børnene møde ind i hold. Det har blandt andet betydet, at forældre der varetager kritiske funktioner, har fået indskrænket deres pasningsmuligheder, når der sammenlignes med den periode, hvor dagtilbuddene har været lukket, og der har været nødpasning i den fulde åbningstid.

Formålet med en yderligere præcisering af rammerne for den gradvise genåbning af Holbæk Kommunes er for det første at understøtte og sikre, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes og for det andet, at der under de under de givne omstændigheder sker en realistisk rammesætning af forældrenes pasningsmulighed med et særligt fokus på de forældre, der varetager vitale funktioner og på børn i udsatte positioner.

I præciseringen af rammerne for den gradvise genåbning indgår følgende elementer:

  • Der sker en omlægning af åbningstiden for alle børn. Formålet med omlægningen er, at der frigøres ressourcer til, at der for afgrænset forældregruppe, kan tilbydes pasning op til fuld åbningstid. Denne forældregruppe omfatter først og fremmest de familier, hvor begge forældre eller enlige forældre varetager kritiske funktioner af vital betydning for løsningen af den nuværende sundhedsmæssige krise – og som ikke har andre pasningsmuligheder.
  • Der indføres en orlovsordning, så forældre med kort varsel kan søge orlov til deres børn samtidig med at barnet bevarer sin plads i det børnehus eller den dagpleje, det er indskrevet i.
  • Der igangsættes en række initiativer til rekruttering af tilstrækkeligt med medarbejdere til, at der, forudsat at rekrutteringen lykkes, er et pasningstilbud til alle børn.


Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin