Spring til indhold

Midlertidig orlovsordning - SFO

Opdateret 15. maj

Forældre til børn i SFO har nu mulighed for at deres barn kan holde orlov fra SFO, hvor barnet i en tidsbegrænset periode og med kort varsel er udmeldt af SFO uden at barnet mister sin plads.

Orlovsmuligheden for børn i SFO omfatter børn der er indmeldt i SFO1 og SFO2 ved Holbæk Kommunes folkeskoler.

Rammer for orlov

Orlovsperioden strækker sig fra den 23. april til og med den 30. juni og skal afholdes i en periode på mindst 14 sammenhængende dage. Tilmeldingsfristen er d. 15. juni. Der kan ikke længere søges orlov med tilbagevirkende kraft, da tilmeldingsfristen til orlov med tilbagevirkende kraft er overskredet.

Man kan tilmelde sig orlovsordningen flere gange og i flere perioder, så længe perioderne er på minimum 14 sammenhængende dage, at de placeres og afholdes i tidsrummet fra d. 23. april til og med d. 30. juni, samt at tilmeldingsfristen overholdes.

Der er ingen forældrebetaling, mens barnet har orlov fra SFO. Forældrebetaling der er betalt for perioden, vil blive modregnet i forældrebetalingen for august og i de efterfølgende måneder (afhængig af beløbets størrelse). Når tilbagebetalingen først sker fra august, skyldes det, at juli er betalingsfri måned.

Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende. Barnet kan vende tilbage til SFO umiddelbart efter endt orlov.

Afbrudt orlov

I tilfælde af, at ledige forældre med kort varsel får tilbudt beskæftigelse og derfor ønsker at afbryde orloven, vil der være mulighed for det, og barnet kan med kort varsel begynde i SFO igen. Afbrudt orlov forudsætter, at der kan fremvises dokumentation for beskæftigelse. Opstår der behov for at afbryde orloven skal skolens administrative center kontaktes:

Administrativt center-Kildedam, telefon 72 36 78 20
Administrativt center-Katrinedal, telefon 72 36 74 30
Administrativt center-Holbæk By, telefon 72 36 45 51
Administrativt center-Skovvejen, telefon 72 36 72 00

Tilmelding

Ønsker du at benytte dig af muligheden for midlertidig orlov, skal du give kommunen besked via kommunens hjemmeside. Der benyttes Nem-id ved tilmelding, og tilmeldingen sker i højreboksen på siden.

Sidste frist for tilmelding til ordningen er d. 15. juni 2020.

Tilmeldingen skal min. være for en periode på 14 sammenhængende dage.

Den ansøgte orlov kan anses som godkendt og kan påbegyndes dagen efter at tilmeldingen er foretaget, forudsat at kriterierne for orlov er opfyldt.Feedback

Sidst opdateret

15.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin