Spring til indhold

Om nødpasning

Ud over den nedsatte åbningstid tilbydes der så vidt muligt nødpasning i alle institutioner op til den normale ugentlige åbningstid på 52 timer.

Nødpasningen er i prioriteret rækkefølge til rådighed for følgende grupper:

  1. Børn, hvor begge forældre eller en enlig forælder varetager kritiske funktioner af vital betydning for løsning af den nuværende sundhedsmæssige krise og som ikke har andre pasningsmuligheder.
  2. Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.
  3. Børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, som fysisk skal møde på arbejde og som ikke har andre pasningsmuligheder.

Tilmeldingen til pasningen sker direkte til det børnehus, som barnet er indskrevet i.

I enkelte tilfælde kan tilbuddet om nødpasning ske ved, at barnet overflyttes til et andet børnehus, hvor det indgår i en fast børnegruppe så længe den midlertidige nedsættelse af åbningstiden er gældende. Områderne kan også vælge en model, hvor børn, hvis forældre har behov for nødpasning, samles i et børnehus.Feedback

Sidst opdateret

21.04.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin