Spring til indhold

Omlægning af åbningstiden

For at frigøre ressourcer til nødpasning og med det sigte, at der tilstræbes en fælles minimumsramme for alle børn, omlægges åbningstiden. Det betyder, at åbningstiden i børnehusene med virkning fra den 27. april 2020 som udgangspunkt er 35 timer om ugen for alle børn. Svarende til en gennemsnitlig sammenhængende daglig åbningstid på 7 timer.

Hvis den pædagogiske leder i samråd med områdeleder, forældrebestyrelsen og MED-udvalg vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at øge åbningstiden ud over de 35 timer pr. uge, kan der lokalt træffes beslutning om det. Beslutningen skal træffes under hensyntagen til områdets samlede ressourcer. Det betyder, at man f.eks. ikke kan udvide åbningstiden i et børnehus samtidig med, at der i et eller flere af områdets øvrige børnehuse mangler personaleressourcer.

Den daglige sammenhængende placering af åbningstiden tilrettelægges i det enkelte børnehus af den pædagogiske leder i samråd med områdelederen og den lokale TRIO-gruppe samt om muligt med inddragelse af forældreråd og/eller forældrebestyrelsen.

Åbningstiden fordeles så den tilgodeser flest mulige forældres pasningsbehov.

Omlægningen af åbningstiden er gældende indtil der træffes beslutning om andet.

Ændringen af åbningstiden berører ikke dagplejen.

Omlægning sker med lovhjemmel i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om retningslinjer for genåbning af dagtilbud (6. april 2020) , hvor det fremgår, at Kommunalbestyrelsen hvis det er nødvendigt for at kunne efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, kan afgrænse tidsrummet, som barnet er i dagtilbuddet, anvende andre lokaler eller anvende forskudte mødetidspunkter.Feedback

Sidst opdateret

21.04.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin